28 aug

4 tips om te starten met Lean StartUp binnen corporates

4 tips om te starten met Lean StartUp binnen corporates

Lean. Daar kan niemand op tegen zijn. Niet alleen startup’s, ook grown-ups en (grote) bedrijven vinden een effectievere, efficiëntere en meer ‘agile’ operatie aantrekkelijk. Klopt, maar hoe start je ermee in je eigen organisatie?

Onderstaand artikel was voor mij een feest van herkenning. Het doet verslag van een “Lean Lunch” via Google Hangout met Eric Ries en Brant Cooper waarin dit topic wordt besproken. Ik vat het graag samen.

Tip 1. Start klein; denk groot

Er zijn ideeën genoeg. Als we ze delen met collega’s worden we blij, enthousiast en krijgen we zowaar lichtjes in de ogen. We zien voordelen, verdiensten en/of besparingen. Super! Alleen slechts een klein percentage van de ideeën wordt daadwerkelijk uitgewerkt. En mochten de uitgewerkte businesscases al in de directiekamers komen, dan is het maar zeer de vraag of het investeringsbudget daadwerkelijk wordt gealloceerd.

Herkenbaar? Begin gewoon. Stel een hypothese. Pak de meeste risicovolle aanname. Experimenteer en leer van de uitkomsten. Leren ipv (business)plannen schrijven. Laat zien wat de uitkomsten zijn en welke nieuwe inzichten je hebt gekregen. Stapje voor stapje neem je hiermee risico weg en voeg je waarde toe. Tot het moment dat ook collega’s, managers en directie er niet omheen kunnen dat jouw idee, aanpak en experimenten aantoonbaar waarde opleveren. Een voorspelbare waarde ipv een onzeker risico. Opschaling is daarmee aantrekkelijker geworden dan investeren in een sheet met hockeystick curves. Kortom, laat de waarde van het idee zien door experimenten in de praktijk. Stapje voor stapje.

Tip 2. Start intern

Sluit nauw aan op vorig punt. Als je idee of product wordt gedragen door een team van collega’s, is er draagvlak. Dat draagvlak kan alleen maar ontstaan nadat al die collega’s eerst zelf tot de conclusie zijn gekomen dat jouw idee/product werkt. En dat is al een validatie op zichzelf (olievlekwerking). Helemaal als deze conclusie is gebaseerd op gevalideerde experimenten bij de doelgroep. Daar kan een portefeuille/budgethouder toch niet op tegenzijn?

Verplaats je eens in de situatie van een kritische manager of directeur. Jij zou toch ook willen dat je investering aantoonbaar goed wordt besteed?

Tip 3. Start visueel

We lezen genoeg rapporten, verhalen en cijfers. Tegelijkertijd zegt een plaatje meer dan duizend woorden. En ons brein schijnt visueel te werken. Dus: werk met plaatjes, post-it®s, figuren; leef je uit!

Maak het visueel met kleuren, pijlen en een toepasselijk canvas; houd het eenvoudig. Is ook makkelijker te begrijpen voor collega’s die later aanschuiven. Whiteboards, sticky-notes, tekeningen, kanban-boards, foto’s; alles wat bijdraagt eenvoud en overzicht. Houdt de uitkomsten van de experimenten bij in een experiment map.

Tip 4. Start vanuit eigen kracht

Ligt in het verlengde met voorgaande punten. LeanStartUp is dan een beproefde methodiek om ideeën te brengen naar een schaalbaar succes; de methodiek is niet het doel, maar slechts een middel. Niet iedereen zal in eerste instantie bevatten wat LeanStartUp is; het veroorzaakt daarmee nog wel eens verwarring en daarmee weerstand. Op zich hoeft ook niet iedereen te weten wat LeanStartUp is om ermee te werken; je kan er direct mee aan de gang.

Ik herken deze tip uit het verleden waarin vele verbeterprogramma’s (zoals TQM) over de interne organisatie zijn uitgestort, zonder dat iedereen wist wat het nu feitelijk was. Hetzelfde geldt voor termen als Systems Engineering en BIM die in toenemende mate worden gebruikt in de bouw. Ik spreek zelf over proces- en informatiebeheersing; dat is blijkbaar veel duidelijker in de gesprekken met collega’s.

Kortom, wacht niet tot je toestemming krijgt, maar begin gewoon met innoveren.