20 apr

Resultaten van brainstorm Smart Roads

Resultaten van brainstorm Smart Roads
Amsterdam, 19 april 2016

Smart Roads: een nieuw exportproduct

Ingenieursbureaus, infrabouwers en andere bedrijven werken nu hard aan de ontwikkeling van Smart Roads, die straks nodig zijn voor zelfrijdende auto’s. Daardoor krijgt ons land meteen een nieuw exportproduct te pakken, op het niveau van de Deltawerken.

Toonaangevend

Met Smart Roads zet de Nederlandse infrasector zich op de Europese kaart. Dat is de ambitie van Bouwend Nederland, Holland ConTech en NLingenieurs en die sluit naadloos aan bij de ondertekening van de ‘Verklaring van Amsterdam’. Daarin gaan de transportministers van alle Europese landen samenwerken aan wetgeving op Europees niveau voor de zelfrijdende auto.

Tijdens de Innovation Expo 2016, afgelopen week in Amsterdam, merkten de ontwikkelaars dat ze allereerst een gemeenschappelijke taal moeten leren, om de overstap naar de zelfrijdende auto goed te kunnen maken.

Samenwerking

Samenwerking tussen bouwers, ingenieurs en andere relevante partners is de succesfactor om tot een innovatieve infrastructuur te komen. De boodschap van minister Schultz was dan ook: ‘Ga niet los van elkaar aan de slag. Het zou mooi zijn als er een gezamenlijke agenda voor een nieuwe generatie infra ontstaat.’

Jacolien Eijer, directeur van branchevereniging NLingenieurs ziet in deze samenwerking een belangrijke rol voor de ingenieurs: ‘Onze Nederlandse ingenieurs zijn bij uitstek in staat om technologische ontwikkelingen te verbinden aan alle andere kennis die nodig is om de overstap naar de zelfrijdende auto goed te kunnen maken.’

Impact op de infrastructuur

De oplossingen voor de infrastructuur voor de zelfrijdende auto hebben veel impact op de huidige infrastructuur. “De weg wordt ‘leger’ omdat er geen bebording en lijnen meer te zien zijn. Doordat weggebruikers beter gefaciliteerd worden wanneer ze welke weg gaan gebruiken wordt de weg beter benut en minder druk. De auto wordt een ontmoetingsplek en wordt gedeeld, waardoor openbaar vervoer en auto naar elkaar toe kruipen. Fries Heinis, directeur Bouwend Nederland: ‘Smart mobility is een goede case om als markt en overheid samen stappen te nemen, zodat de infrabedrijven op tijd gevoel krijgen voor de bijdrage die ze gaan leveren.’

Kunst van het loslaten

De auto krijgt zijn informatie vanuit de cloud en heeft op de weg minder informatie nodig. De rol van de beheerder als Rijkswaterstaat richt zich daardoor op het scheppen van kaders voor betrouwbaarheid en veiligheid van de weg. Verder zal hij het moeten loslaten, net als de autobestuurder die ook niet meer de handen aan het stuur hoeft te houden.

Nederland succesvol

De oplossingen zijn in de vorm van pitches aangeboden aan Jan-Hendrik Dronkers, de directeur-generaal van Rijkswaterstaat. RWS gaat er verder vorm aan geven. Wouter Truffino, co-founder van Holland ConTech: ‘De technologieën en innovaties rondom autonoom vervoer bieden kansen voor nieuwe businessmodellen in onze sector. Ik ben ervan overtuigd dat door slim samen te werken wij Nederland op de Europese kaart kunnen zetten met Smart Roads.’
Wouter Truffino
Founder Holland ConTech
Founder Connect Knowledge

M 0628615727
Wouter Truffino
30 mrt

Het Delta Werken-effect voor Smart Roads

Het Delta Werken-effect voor Smart Roads

Smart Roads tijdens Innovation Expo

Er gaat een buzz door Nederland. Wat mij betreft een buzzz, die wel eens een enorme impact kan hebben op droge ingenieurs en bouwers. Overal in het nieuws gaat het over de zelfrijdende auto. Afgelopen weekend de Mercedes Benz ‘F015 Luxury in Motion’, die een ritje maakte in Amsterdam en natuurlijk afgelopen woensdag de #platoontest op de A2 waarover Marije Willems van het NRC een artikelschreef.

Wat een mooie kans

Het is augustus 2015 en ik heb een afspraak met Jacolien Eijer (directeur NLingenieurs). Het gesprek gaat over de behoefte aan vernieuwing binnen de sector, het creëren van nieuwe kansen en het realiseren van nieuwe business modellen voor de ingenieurs van Nederland. We eindigen het gesprek met een concrete actie.

We bundelen de krachten

Wat als we tijdens het Europese voorzitterschap het vraagstuk op kunnen lossen van de minister van IenM, Melanie Schultz? Door de kracht van ingenieurs en bouwers (Bouwend Nederland is snel aangesloten) te verbinden met andere sectoren, kunnen we met nieuwe oplossingen de infrasector op de Europese kaart zetten. We legden het vraagstuk voor aan de minister en toen…

Diverse sectoren zijn jaren bezig met het fenomeen ‘autonomous cars’. Natuurlijk de automobielindustrie, maar zeker ook de verzekeringsbranche en de TomToms van Nederland. Tot een jaar geleden was de bouw nauwelijks bezig met dit vraagstuk, maar daar lijkt verandering in te komen.

Slimme wegen en slimme steden

Kunnen we iets slims toevoegen aan huidige snelwegen (smart roads), zodat zelfrijdende auto’s sneller geïmplementeerd kunnen worden? En wat is het effect van een zelfrijdende auto op een smart city? Is er dan geen last meer van verkeer, dat aan het zoeken is naar een parkeerplaats? Hebben we überhaupt nog parkeerplaatsen nodig in de stad? En hoe gaan we die vrijgekomen ruimte dan gebruiken? Groen, fietspaden, meer ruimte voor voetgangers, voortuinen? Maar ook vragen als hoe ziet een kruispunt eruit? Hoe ziet een slimme snelweg eruit? Welke ‘cloud’ hangt er boven de weg? Daar gaan we over praten op 14 april tijdens de Innovation Expo. Op deze dag komen veertig ingenieurs en bouwers samen met veertig deelnemers uit andere sectoren. Holland ConTech organiseert dit samen met NLingenieurs, Bouwend Nederland en inmiddels zijn Witteveen+Bos, Connekt, de TU’s en Rijkswaterstaat nauw betrokken.

Op dit moment hebben zich diverse directeuren, CTO’s, CIO’s en natuurlijk specialisten zich aangemeld voor 14 april onder andere vanuit TomTom, AON, IBM, ABN AMRO, ANWB, Rabobank, ING, Cofely, Interpolis, TNO, Heijmans, DuraVermeer, Max Bögl, HaskoningDHV, Advin, CROW, SDC360, Inspec, Goudappel, Mott MacDonald, Croon en diverse provincies.

Het Deltawerken-effect

Als de ingenieurs en bouwers van Nederland nu eens een voortrekkersrol nemen om Smart Roads in Nederland te implementeren en te vermarkten over de rest van Europa en zelfs ook wereldwijd. Kan dat wellicht voor een Deltawerken-effect zorgen? De Nederlandse waterbouwers plukken immers nu nog de vruchten van wat begon in 1953.

We hebben een overheid en een minister (Schultz) die een voortrekkersrol pakt. Iets dat een cruciale rol speelt bij succesvolle innovatie!

PROGRAMMA

  10:00  Ontvangst van de sponsoren en relaties in onze zaal in Eye.
  10:30  Kennismaken en netwerken.
  11:00  Startschot door minister Schultz, welkom Wouter Truffino
  11:15  Mindset door Peter Clausman (School of Mavericks)
  12:00  Lunch, door ons verzorgd
  13:00  Inspiratiewerkplaats met experts over de komst van de zelfrijdende auto
  14:15  Ontvangst Jan Hendrik Dronkers (directeur-generaal Rijkswaterstaat)
  14:45  Einde van de 9 pitches van maximaal 1 minuut

SPONSOR: RABOBANK

De infrastructuur van de toekomst wordt anders doordat Nederland verder verstedelijkt en ruimte schaarser wordt. Er zullen Smart cities onstaan waarin technologische innovaties ons helpen om kwaliteit en leefbaarheid op een hoog niveau te houden. Big data, sensoring, internet of things bieden ongekende mogelijkheden, onder andere op het gebied van slimme mobiliteitsoplossingen die de druk op ruimte doen verminderen. Slimme mobiliteitsoplossingen gaan niet alleen over zelfrijdende electrische auto’s, maar ook over adaptieve infrastructuur, energieopslag en dataverkeer. Digitalisering voegt een nieuwe dimensie toe aan fysieke elementen als asfalt, auto’s, verkeerslichten, bruggen, viaducten, energieinfrastructuur en de gebouwde omgeving.

Hoe ‘smart’ worden wegen ten opzichte van de ‘smart’ voertuigen die er gebruik van gaan maken? Communiceren straks alleen auto’s met elkaar of praten de auto’s ook met de weg? In welke mate gaan gebouwen op een slimme manier energie leveren voor zelfrijdende auto’s? Ook binnen Rabobank buigen we ons over dit vraagstuk.

Als grote financier van het Nederlandse bedrijfsleven voelen we ons sterk verbonden aan innovatie en duurzaamheid. Wij zijn ervan overtuigd dat alleen door samenwerking nieuwe oplossingen en verdienmodellen ontstaan. Door inzet van onze (financiële) kennis en kunde leveren we graag een bijdrage aan een slimme samenleving met een florerend bedrijfsleven.

16 dec

Gezocht: Strategie van een duurzame stad

Gezocht: Strategie van een duurzame stad
Deze column is geschreven door gastblogger Thijs Cloosterman. En is ook gepost op LinkedIn Pulse, 16 december 2015.

Gezocht: Strategie van een duurzame stad
Met veel plezier las ik het stuk in het OVmagazine dat in Keulen de eerste elektrische buslijn gerealiseerd is. Een combinatie van accu’s en snelladers zorgt ervoor dat de bus zijn dienstregeling kan halen. Mooi. Vandaag berichtte nu.nl dat VDL ook voor de gemeente Eindhoven 40 e-bussen mag bouwen.

CO2 uitstoot

Geweldige ontwikkelingen. Bussen worden voornamelijk aangedreven door dieselmotoren, en ofschoon de dieselmotoren steeds efficiënter worden, hebben we het nog steeds over het verbranden van fossiele brandstoffen en het uitstoten van gassen en fijnstof . E-bussen zie ik dan ook als een belangrijke stap om steden minder CO2 uit te laten stoten.

Volop kansen

Maar er zijn nog veel meer kansen om CO2 uitstoot te verminderen, en Nederlandse bedrijven lopen daarin voorop. Naast VDL zet Philips ook fors in op stedelijke verduurzaming. De oude stadsverlichting wordt daarbij niet alleen vervangen door LED, een breed scala aan opties (o.a. Wifi, meetsystemen) worden in steeds meer steden toegepast. Erg goed. Ook Heijmans zet vol in op innovaties voor duurzame steden. Geluidsschermen die energie opwekken, rioleringsbuizen die energie uit het warme water haalt: voor een aannemer zeker vooruitstrevend!
De slimme lantarenpaal 2.0 van Philips

Stedelijke strategie

Dit is nog maar een zeer klein rijtje met mooie Nederlandse bedrijfsvoorbeelden. Al deze voorbeelden hebben 1 zaak in ieder geval gemeen: voor een succesvolle toepassing zijn ze afhankelijk van een duidelijke stedelijke strategie op het gebied van duurzaamheid. Een duidelijke lange termijn strategie is essentieel om alle innovaties voor een duurzame stad te ontketenen. Deze strategie bestaat niet alleen uit een heldere meetbare richting, maar ook uit duidelijke stappen om daar te komen en de strategie moet bovenal integraal zijn: de hele stad moet meedoen, ieder systeem.

Utrecht Centraal

Vanochtend liep ik op Utrecht Centraal, en zag onder andere het nieuwe busstation onder het stadskantoor. Is deze voorbereid op snelladers als we over 5 jaar (met een beetje pech duurt dat nog zo lang) meerdere e-buslijnen willen gaan realiseren? En het dak van Utrecht Centraal, het station is in feite een loods met een groot golvend dak. Neem een voorbeeld aan TATA en knal hem helemaal vol met panelen en verkoop de delen van het dak net zoals winddelen van een windmolen. Het stations wordt dan ook nog eens echt van de stad. Tuurlijk, makkelijker gezegd dan gedaan, maar er zijn hier al veel voorbeelden van.

Welke stad in Nederland?

Een stedelijke strategie op duurzaamheid is, zeker na de succesvolle COP21, belangrijker dan ooit. Het Nederlandse bedrijfsleven is er al klaar voor, de vraag is of steden dat ook al zijn. Welke stad in Nederland heeft de beste strategie op het gebied van duurzaamheid?
Thijs Cloosterman
Innovation Manager | Iedere dag een beter spoor

Thijs Cloosterman