13 mei

Neanex: BIM integraal verbinden met alle andere projectinformatie

Neanex: BIM integraal verbinden met alle andere projectinformatie
"Work as many, think as one!" We interviewden Peter Imbrechts van het Belgische Neanex over zijn startup.

Welk probleem los jij op?

Bouwprojecten worden geconfronteerd met 10 à 15% faalkosten, doorheen de hele levenscyclus. Ook het behalen van de project doelen - kwaliteit, budget en tijd - blijft een uitdaging. Een positieve marge voor de aannemers is eerder uitzonderlijk. De belangrijkste oorzaken zijn een structureel gebrek aan coördinatie en communicatie van projectinformatie.

neanex levert een collaboration platform waarmee alle project deelnemers integraal samenwerken. Het unieke van deze innovatieve oplossing is dat alle deelnemers vanuit hun vertrouwde taak-specifieke software - zoals CAD, BIM, planning of calculatie systemen - continu dezelfde informatie delen. Deze informatie wordt centraal beheerd in een cloud-based database. Dankzij de neanex iBIM connectoren wordt de relevante informatie ontsloten binnen de taak-specifieke software, en wordt er informatie teruggekoppeld naar de database. Bovendien dient dit platform ook als centraal communicatie-netwerk.

neanex geeft grip op bouwprocessen wat resulteert in significante besparingen. Het is immers tot tien maal goedkoper om fouten en conflicten op te lossen op kantoor, dan op de bouwplaats. Zo draagt neanex bij aan een verhoogde project assurance voor het behalen van de projectdoelen en het realiseren van een hogere marge!

Hoe ben je op het idee gekomen?

neanex is een spin-off van iNFRANEA, gespecialiseerd in 3D Engineering, Systems Engineering en BIM voor de ondersteuning van complexe bouw/infra projecten. Daar stelden we vast dat, ondanks de toepassing van moderne beheersystemen zoals DMS (Document Management Systemen) en BIM (Building Information Management), er nog steeds veel coördinatiefouten ontstonden. Dit kwam, volgens onze analyse, doordat de ontwerp- en bouwprocessen te veel gebaseerd waren op het gebruik van documentenstromen.

Ondanks goed versiebeheer van documenten kan men immers niet verzekeren dat de informatie IN deze documenten, of daarvan afgeleide documenten, actueel of volledig is. Zo gaan ontwerpers al te vaak aan de slag met foute informatie, met alle gevolgen van dien. Ons idee was om ervoor te zorgen dat elke ontwerper rechtstreeks toegang zou krijgen tot alle afzonderlijke en actuele eisen uit het bestek, of het PvE (Programma van Eisen) en dat hij ook eenvoudig zou kunnen aantonen dat het ontwerp voldoet aan deze eisen. Vanuit de drang om deze processen te verbeteren, startte iNFRANEA met de ontwikkeling van het collaboration platform (database en connectoren) om een volledig project team integraal te laten samenwerken. Toen dit concept aansloeg bij de klanten werd neanex opgericht als spin-off van iNFRANEA.

Hoeveel klanten heb je volgend jaar nodig?

Tijdens ons eerste jaar hebben we heel veel contacten gelegd en bedrijven warm gemaakt voor onze unieke aanpak. Hier beginnen we nu volop de vruchten van te plukken en groeit het aantal klanten. We werken momenteel ook aan enkele grote buitenlandse opportuniteiten, want ook in onze buurlanden lijkt iBIM een unieke oplossing te bieden. Graag zouden we in het komende jaar nog een twintigtal grote opdrachtgevende en opdrachtnemende partijen overtuigen. Op die wijze zal de rest van de markt van zelf in contact komen met ons aanbod.

Wie is je ideale klant?

Partijen zoals VORM, Heembouw, Dura Vermeer en andere ontwikkelende bouwers staan op ons wensenlijstje.

Verder is elke betrokken partij - opdrachtgever, architecten, constructeurs, aannemers - binnen bouwprojecten, zowel in de bouw als infra sector, een potentiële klant. Het volstaat dat ze open staan voor een verbetering van hun processen, en als gevolg ook voor de daarmee gepaard gaande organisatorische veranderingen.

Het iBIM Concept van neanex wordt ingezet binnen diverse type projecten en tijdens de diverse fasen van een project. Afhankelijk van de projectfase en de rol van de klant zijn de behoeftes verschillend, en passen wij het platform daar op aan. Wil je als opdrachtgever je projectdoelen vertalen naar een helder PvE? Of wil je een winnend ontwerp realiseren dat voldoet aan de behoefte van de opdrachtgever? Of wil je gewoon meer grip op de uitvoering? … Het kan allemaal met het iBIM Concept. Ook het beheren van je patrimonium en assets is mogelijk.

Wat was de moeilijkste fase tot nu toe en wat heb je daarvan geleerd?

De bouwsector is een zeer conservatieve sector waarbij moeizaam wordt afgeweken van traditionele werkprocessen. Het heeft heel wat overtuigingskracht en doorzettingsvermogen gevraagd, en dus ook veel middelen gekost, om onze eerste klanten te overtuigen om het iBIM concept daadwerkelijk toe te passen.

Soms voelen we ons als de profeten van een ‘nieuw geloof’. Maar, we zijn onze ‘early adopters’ zeer dankbaar. Zij zullen ook als eerste de vruchten plukken van een sterk verbeterde projectbeheersing. Deze ervaring heeft ons wel geleerd om veel sneller te peilen naar de ‘maturiteit’ van een organisatie, om in te schatten of ze wel klaar zijn om hun processen wezenlijk te veranderen.

We merken sinds kort dat de bewustwording in onze thuismarkten, Nederland en Vlaanderen, sterk is toegenomen en dat ons concept meer en meer bijval krijgt.

Wat is de volgende belangrijke stap?

Qua product en ondersteuning staan we vandaag al sterk. Voor neanex komt het er nu op aan om een breder marktaandeel te verwerven in onze thuismarkten en de kansen in de buurlanden snel te ontwikkelen. Hierbij staan wij ideaal gepositioneerd voor de enorme BIM-golf, zeg maar tsunami, die door alle Europese landen vloeit. Zolang BIM enkel over geometrie gaat blijft het een halve oplossing, dankzij iBIM krijgt men een echte integrale oplossing.

Wie of wat heb je daarvoor nodig?

In de eerste plaats een aantal nieuwe, bekwame en vooral gepassioneerde collega’s die ons ‘geloof’ mee willen verkondigen. Dan een uitbreiding van ons commerciële netwerk, waardoor de kans op de ‘juiste’ introductie verhoogt. Uiteraard ook een portie geluk, om op het juiste moment een geschikt project of organisatie te ontmoeten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *