20 apr

Resultaten van brainstorm Smart Roads

Resultaten van brainstorm Smart Roads
Amsterdam, 19 april 2016

Smart Roads: een nieuw exportproduct

Ingenieursbureaus, infrabouwers en andere bedrijven werken nu hard aan de ontwikkeling van Smart Roads, die straks nodig zijn voor zelfrijdende auto’s. Daardoor krijgt ons land meteen een nieuw exportproduct te pakken, op het niveau van de Deltawerken.

Toonaangevend

Met Smart Roads zet de Nederlandse infrasector zich op de Europese kaart. Dat is de ambitie van Bouwend Nederland, Holland ConTech en NLingenieurs en die sluit naadloos aan bij de ondertekening van de ‘Verklaring van Amsterdam’. Daarin gaan de transportministers van alle Europese landen samenwerken aan wetgeving op Europees niveau voor de zelfrijdende auto.

Tijdens de Innovation Expo 2016, afgelopen week in Amsterdam, merkten de ontwikkelaars dat ze allereerst een gemeenschappelijke taal moeten leren, om de overstap naar de zelfrijdende auto goed te kunnen maken.

Samenwerking

Samenwerking tussen bouwers, ingenieurs en andere relevante partners is de succesfactor om tot een innovatieve infrastructuur te komen. De boodschap van minister Schultz was dan ook: ‘Ga niet los van elkaar aan de slag. Het zou mooi zijn als er een gezamenlijke agenda voor een nieuwe generatie infra ontstaat.’

Jacolien Eijer, directeur van branchevereniging NLingenieurs ziet in deze samenwerking een belangrijke rol voor de ingenieurs: ‘Onze Nederlandse ingenieurs zijn bij uitstek in staat om technologische ontwikkelingen te verbinden aan alle andere kennis die nodig is om de overstap naar de zelfrijdende auto goed te kunnen maken.’

Impact op de infrastructuur

De oplossingen voor de infrastructuur voor de zelfrijdende auto hebben veel impact op de huidige infrastructuur. “De weg wordt ‘leger’ omdat er geen bebording en lijnen meer te zien zijn. Doordat weggebruikers beter gefaciliteerd worden wanneer ze welke weg gaan gebruiken wordt de weg beter benut en minder druk. De auto wordt een ontmoetingsplek en wordt gedeeld, waardoor openbaar vervoer en auto naar elkaar toe kruipen. Fries Heinis, directeur Bouwend Nederland: ‘Smart mobility is een goede case om als markt en overheid samen stappen te nemen, zodat de infrabedrijven op tijd gevoel krijgen voor de bijdrage die ze gaan leveren.’

Kunst van het loslaten

De auto krijgt zijn informatie vanuit de cloud en heeft op de weg minder informatie nodig. De rol van de beheerder als Rijkswaterstaat richt zich daardoor op het scheppen van kaders voor betrouwbaarheid en veiligheid van de weg. Verder zal hij het moeten loslaten, net als de autobestuurder die ook niet meer de handen aan het stuur hoeft te houden.

Nederland succesvol

De oplossingen zijn in de vorm van pitches aangeboden aan Jan-Hendrik Dronkers, de directeur-generaal van Rijkswaterstaat. RWS gaat er verder vorm aan geven. Wouter Truffino, co-founder van Holland ConTech: ‘De technologieën en innovaties rondom autonoom vervoer bieden kansen voor nieuwe businessmodellen in onze sector. Ik ben ervan overtuigd dat door slim samen te werken wij Nederland op de Europese kaart kunnen zetten met Smart Roads.’
Wouter Truffino
Founder Holland ConTech
Founder Connect Knowledge

M 0628615727
Wouter Truffino
02 feb

Relatiemarketing als winstgevende succesfactor!

Relatiemarketing als winstgevende succesfactor!
Frederick Reichheld toont in zijn bestseller ‘The Loyalty Effect’ uitgebreid aan dat een bedrijf die er in slaagt om 5 procent meer klanten te behouden de winstgevendheid, afhankelijk van de branche, kan verhogen van 25 tot 95 procent! In de praktijk besteden veel bedrijven nog steeds het grootste deel van hun marketingbudget (60 tot 80 procent) aan het aantrekken van nieuwe klanten en is het marketingbudget voor het behoud van bestaande klanten gek genoeg veel kleiner.

Aangezien een groot deel van jouw organisatie klant contacten heeft, wordt persoonlijk ondernemerschap dus steeds belangrijker. Zorg je goed voor je klant en de klanttevredenheid? Werk je aan een duurzame relatie en kun je steeds van betekenis zijn?

Relaties als belangrijkste concurrentievoordeel

Van de bedrijven die de crisis goed zijn doorgekomen, kun je de rode draad vrij snel naar boven halen. Deze bedrijven waren heel goed in staat om dicht bij hun klant te blijven. Goed te luisteren naar wat hun klanten nodig hadden en daarnaar te handelen. Want niet de grootste overwint de crisis, maar diegene die zich het beste kan aanpassen. En met relaties onderhouden is het net als met liefdesrelaties, verdiep je in je klant, verwen gerust een beetje extra en wees altijd een luisterend oor voor veranderende behoeften.

Training Relatiemarketing

Marketing is nog een ondergewaardeerde strategische discipline bij veel bedrijven. Wel gebruiken ze het woord Klantgerichtheid graag, want natuurlijk vinden we de klant belangrijk! Toch blijft het voor velen moeilijk om aan de klant te vragen waar hij of zij van wakker ligt. Of de vraag hoe zijn of haar leven aanzienlijk kan worden verbeterd, welke behoeften er zijn.

Nu is er een 1-daagse training waarin je leert hoe je dat nu praktisch aanpakt. In 1 dag weet je precies wie jouw ideale klant is en hoe je de relatie aanzienlijk verbetert. Je leert hoe je de klantloyaliteit vergroot door bewust je toegevoegde waarden te leveren en de emotionele verbinding aan te gaan.

De trainingsmethode is gebaseerd op de 5 nieuwe P's van marketing & business, ontwikkeld door RockstarsOnly.

Personality, jij maakt het verschil

Mensen doen zaken met mensen, niet met logo’s of bedrijven. Het is dus zaak dat jij durft te laten zien wie je echt bent. Dit is personal branding. Op deze manier kun je een authentieke verbinding maken. In dit onderdeel wordt duidelijk waarom mensen graag met jou zaken doen. Het wordt duidelijk wat jou uniek maakt, waar jij makkelijk de verbinding legt met anderen, je krijgt inzicht in je eigen talent (misschien wel iets heel anders dan wat je had verwacht, want je eigen talent voel je vaak niet omdat het zo ‘normaal’ voor je is). Maar door inzicht te hebben in jezelf kun je eigen persoonlijkheid veel beter inzetten om nieuwe verbindingen te leggen.

People, jouw ideale klant

Wie is jouw ideale klant? Wat drijft hem of haar? Wat is voor hem belangrijk? Op welke manier wil hij invulling geven aan zijn leven? Als je alles weet over jouw ideale klant is het veel makkelijker om aansluiting te vinden en de eerste stap te maken naar contact. Zodra je namelijk weet wat jouw klant wilt, waar hij voor staat, waar hij ’s nachts wakker van ligt, dan kun je jouw ‘purpose’ gaan inzetten om die eerste betekenisvolle verbinding aan te gaan.

Purpose, wat is jouw Why

We leven in een 'betekenissen-economie'. Dit betekent dat business niet enkel meer draait om prijs, gemak of kwaliteit van jouw product of dienst. Als je succesvol wilt zijn in relatiemarketing moet je op de behoefte van mensen om meer betekenis te geven aan hun leven kunnen vervullen. Je moet met jouw kunnen in te spelen op drie grote drijfveren voor mensen om zaken met jou te doen: impact maken met hun werk, verbeteren van relaties, persoonlijk groeien in het aangaan van uitdagingen.

Hiervoor moet jij dus inzicht hebben in jouw purpose, want hier kiezen ze voor. Als jouw purpose bijdraagt aan de betekenis die zij willen geven met hun leven, dan pas zullen zij overwegen om met jou in zee te gaan. In dit onderdeel leer je je eigen purpose te formuleren

Passion, jouw persoonlijke verhaal

En in dit onderdeel leer je jouw ‘purpose’ om te zetten naar een verhaal. Een verhaal dat raakt, de volgende stap in het realiseren van hechte relatie met jouw klant. De elementen van jouw verhaal zorgen ervoor dat jouw relatie niet alleen geïnteresseerd is in wat jij hem te bieden hebt, maar een partner wil worden in het realiseren van jullie gezamenlijke droom. In dit onderdeel leer je uit welke onderdelen een pakkend verhaal bestaat en hoe jij van jouw persoonlijke passie zo’n verhaal maakt.

Performance, jouw inzet voor succes

In dit onderdeel brengen we relatiemarketing in de praktijk. Wij hebben een unieke tool ontwikkeld waarmee je direct als team aan de slag kunt met relatiemarketing.

Samenwerken en slim communiceren is in relatiemarketing namelijk key. Kennis over jouw relatie zorgt dat je nóg meer van bekenis kunt zijn. Dit is een tool waarmee je die betekenis kunt delen en vermenigvuldigen.

Je hebt door deze training nu inzicht in jezelf en in je klant en ook in elkaar. En daar zit de kracht van deze laatste P van Performance. Het is nu nog makkelijker om elkaar te helpen met netwerk en kennis en zo als team samenwerken aan het creëren van nieuwe zakelijke relaties, het behouden en het effectief inspelen op mooie nieuwe zakelijke kansen. Onze tool biedt een praktische ondersteuning in het realiseren van jullie zakelijke doelen. Je leert hoe eenvoudig het werkt en kan direct aan de slag.

Voor wie is deze training?

Deze training is speciaal ontwikkeld voor alle medewerkers met klantcontact. Denk dan aan Projectleiders, Directeuren, Commercieel managers en projectondersteuners.

Per deelnemer bedraagt de investering 375 ex BTW, dit is inclusief een jaarabonnement op Sinq twv 289.

Over de trainers

Sabine Schoorl en Ingrid Tappin hebben al meer dan 100 directeuren, projectleiders en commercieel managers in bouw-, vastgoed- en infrasector getraind. We hebben diepgaande kennis van de branche, de marktsegmenten, de innovaties en de marktspecifieke ontwikkelingen.

Meer info over deze 1-daagse training

Voorafgaand aan de trainingsdag krijgen de deelnemers vragen toegestuurd en informatie om goed voorbereid aan de dag te beginnen. Aan het eind van de training kennen de deelnemers zichzelf en elkaar veel beter, waardoor samenwerken veel makkelijker en vanzelfsprekender wordt!

De training wordt gegeven in Bloemendaal, Kerkplein 16. Uiteraard wordt voor koffie, thee en water en een fantastische lunch gezorgd.

De training levert veel meer op dan het kost. Per training kunnen 10 teamleden deelnemen, maar minder kan ook.

Voor meer informatie over deze training neem contact op met ondergetekende. Tot snel!

Sabine Schoorl
Founder Holland ConTech
Founder Sinq, teamcommunicatie

M 0651 781 666
Sabine Schoorl
02 sep

Bouwer moet de klant echt centraal stellen

Bouwer moet de klant echt centraal stellen
Dit opiniestuk is geschreven door Wouter Truffino, oprichter en partner Holland ConTech voor de Cobouw.

Bouwer moet de klant echt centraal stellen

Den Haag - De bouwsector staat stil sinds de Romeinse tijd. Dat dit stilstaan pijnlijke gevolgen heeft, kwam de afgelopen maanden extreem tot uiting. Terwijl de meeste bouwers genoten van de bouwvak, gebeurde er het een en ander. Zijn de ceo’s in de bouwwereld nu wakker geworden, vraagt Wouter Truffino zich af. Grontmij werd verkocht aan een Zweed, Ballast Nedam aan een Turk en Imtech… was net te laat met verkopen en ging failliet. De cijfers van de beursgenoteerde bouwers Heijmans en BAM zorgden helaas niet echt voor verlichting. Extreem positieve uitschieters waren Boskalis en Van Oord. Deze bouwers zijn onder andere werkzaam in een sector waarmee Nederland wereldwijde bekendheid geniet: de waterbouw’. Bring in the Dutch!

Uitgespeeld

Wat is de rol van de huidige partijen in de bouwsector over tien jaar? Dit is een essentiële vraag waar we nu bij stil zouden kunnen staan. Eén van de mogelijke antwoorden is: “De huidige partijen zijn uitgespeeld. Bedrijven als Uber, Tesla, TomTom en andere technologische bedrijven nemen hun plaats in. Zij zijn in staat om de klant cq eindgebruiker centraal te stellen, via matchmakingmet de juiste partijen samen te werken en om rendabel te vernieuwen en innoveren.” Hier ligt in mijn visie de uitdaging waarmee alle partijen in de bouw en met de branche verwante sectoren aan de slag dienen te gaan. Gezamenlijk moeten we rendabel innoveren, waarbij de klantvraag echt centraal staat en er vanuit de keten oplossingen worden bedacht en uitgewerkt. Samen met een overheid die innovatiebeleid stimuleert en waardeert, ontstaat er een winnaarscombinatie. Het resultaat zal een bouwbranche zijn die weer sexy is en waar we als Nederlanders trots op kunnen zijn, net als op de waterbouwers. En uiteindelijk onstaat ook een bouwbranche met gezonde winstmarges en lage faalkosten.

Potentie

Als je mensen uit de bouwsector hiermee confronteert, kijken ze je vol ongeloof aan. Pas als je uitlegt wat je bedoelt, gaan ze het inzien. Maar het probleem aanpakken blijft ingewikkeld. Daar zijn de juiste prikkels voor nodig en ik heb begrip voor het verweer vanuit de sector, die steeds moet wennen aan nieuwe contractvormen. Technologische bedrijven als Tesla (met de Hyperloop en de Powerwall-accu), TomTom (met hun invloed op de zelfrijdende auto en dus de infrastructuur) en Uber (met een missie: transport aanbieden dat even betrouwbaar is als stromend water) hebben de potentie om de bouwsector op te schudden. In Australië is men al bezig met een robot die duizend stenen per uur kan metselen en in Amerika is Elon Musk bezig met de voorbereidingen van een eerste testbaan met een lengte van 8 kilometer voor de Hyperloop. Dichter bij huis willen steeds meer Nederlanders invloed hebben op het bouwen van een huis op maat en krijgt een ontwerper de ene na de andere opdracht van onder andere minister Schultz van Haegen. Feit blijft dat veel van de activiteiten die de bouwsector zelf onderneemt geen waarde toevoegen. Natuurlijk is er ontzettend veel bedacht de afgelopen jaren vanuit de sector zelf. Maar zelden of nooit werden innovaties ook daadwerkelijk toegepast. Als ik bij bedrijven begin over innovatie dan merk ik dat veel bouwbedrijven innovatiemoe zijn. Iets wat ik me goed kan voorstellen als je jarenlang miljoenen in onderzoek en ontwikkeling stopt en het niets oplevert.

Klooien

Maar hoe komt dit? De bouw is trots op zijn zelfstandig bedachte innovatie, maar de klant ook? Die zit er helaas niet op te wachten en ziet vaak geen meerwaarde in de bedachte innovatie. En dit ondanks de enorme potentie aan talent. Techneuten zijn goed in het ‘klooien’ met nieuwe technologie en willen nieuwe dingen bedenken. Het zijn niet voor niets techneuten. De bouwsector heeft sinds de Romeinse tijd niets meer disruptief vernieuwd. Kijk bijvoorbeeld naar de riolering. Hiervoor worden nog steeds systemen toegepast die zo oud zijn als de weg naar Rome, ondanks alle bewonderenswaardige inspanningen.
Wouter Truffino
24 aug

Innovatie in de bouwsector?

Deze column is geschreven door Wouter Truffino, founder Holland ConTech voor de Innovatie Catalogus 2015.

Muren binnen bedrijven belemmeren innovatie

Innovatie in de bouwsector? Daarbij denken de meesten van ons nog steeds aan technologische hoogstandjes al dan niet bedacht door wereldvreemde wizzkids in garages of op zolder. Daarmee doen we niet alleen de wizzkids, maar ook onszelf tekort. Het gaat bij innovatie niet alleen om het ontwikkelde idee, maar nadrukkelijk ook om het creëren van het meest ideale klimaat waarin innoveren kan plaatsvinden.

Verbinden en samenwerken

Innoveren heeft alles te maken met verbindingen zoeken en samenwerken. Samen werken aan nieuwe ontwikkelingen, nieuwe uitdagingen en nieuwe kansen. Door de juiste verbinding en samenwerking op te zoeken ontstaat versterking, krijgen ontwikkelingen meer draagkracht en draagvlak en ontstaat positieve energie. Andere verbindingen vragen echter ook om een andere aanpak van vraagstukken inclusief een andere manier van denken. Ik vind dat een samenwerking tussen diverse opdrachtgevers, overheid, kennisinstellingen, maar ook aannemers, advies- en ingenieursbureaus en zelfs bedrijven uit volslagen andere branches een juiste insteek is. Waarbij het niet om de meegebrachte positie of kennis draait, maar juist vertrouwen, respect, waardering, gunnen en kwetsbaar de boventoon moeten voeren opstellen. Maar hoe begin je daarmee?

De eerste stap....

De eerste stap voor het scheppen van een dergelijk klimaat kunnen bedrijven zelf nemen. Dit is namelijk het erkennen en daarna slechten van de muren die binnen (bijna) elk bedrijf tussen divisies, afdelingen en teams staan. Ik ben ervan overtuigd dat er in elk bedrijf bij een bepaald aantal medewerkers een enorme potentie aan innovatieve kracht zit. Als deze specifieke medewerkers in contact komen met collega’s uit andere divisies, afdelingen en teams, dan kan er iets heel moois ontstaan. Het bij elkaar brengen van diverse expertises geeft namelijk nieuwe ENERGIE, nieuwe KANSEN, nieuwe mogelijkheden om te kunnen INNOVEREN en dus nieuwe OMZET.

Garages en zolders

Ik sluit niet uit dat garages of zolders een prima klimaat voor innovatie hebben. Maar door de potentie van eigen medewerkers met muren te dwarsbomen, laten bedrijven dagelijks wel heel veel innovatiemogelijkheden en dus de cash cows van morgen liggen.
Wouter Truffino