13 jan

Viktor: web-based parametrisch ontwerpen

Viktor: web-based parametrisch ontwerpen
"Automate the boring, engineer the awesome! Viktor is jouw helpende hand in engineering en ontwerpprocessen". We interviewden Wouter Riedijk over zijn startup Viktor.

Welk probleem lost jouw product of dienst op?

Tijdgebrek, lange responstijden, faalkosten en te dure oplossingen zijn het resultaat van huidige ontwerpprocessen. Doordat er meerdere personen, software paketten en afdelingen bij betrokken zijn gaat er veel verloren in communicatie, databeheer en ontwerpiteraties. Door vanuit een centraal online platform parametrische te ontwerpen, in een geautomatiseerd proces met krachtige optimalisatiealgoritmes kun je de ontwerptijd tot 5 keer versnellen, met een verbeterd ontwerp en minder fouten.

Hoe ben je op het idee gekomen?

Binnen MOCS is jarenlange engineering, programmeer en productie ervaring aanwezig. Deze drie skills samen hebben het idee voor Viktor gevormd. Vanuit ons ingenieurs- en productiewerk in een klein team hebben wij veel van ons eigen ontwerpwerk parametrisch opgezet en geautomatiseerd van aanvraag tot werktekening. Dit zijn wij ook als dienst gaan leveren en uiteindelijk hebben wij hier een software platform voor ontwikkeld.

Wie is je ideale klant?

De ideale klant is iemand binnen een organisatie met een ontwerpteam van meer dan een persoon en gebruikmakend van meerdere ontwerptools of databases. Denk aan excelsheets, ERP software, tekenpakketten, etc. De klant moet iemand zijn met de wens of noodzaak om de ontwerpprocessen te verbeteren.

Hoeveel klanten heb je volgende jaar nodig?

10 nieuwe klanten.

Wat was de moeilijkste fase tot nu toe en wat heb je daarvan geleerd?

De moeilijkste fase was het overtuigen van de eerste klanten zonder dat wij een track-record hadden van de web-based applicatie. We hebben geleerd dat het vertrouwen gewonnen kan worden op basis van fundamentele skills van het team en het begrip van het probleem en de wens van de klant.

Wat is de volgende belangrijke stap?

Opschaling, zowel nationaal als internationaal.

Wie of wat heb je daarvoor nodig?

Dat alle huidige en nieuwe klanten staan te juichen op de banken.

Wouter Riedijk
E. wriedijk@mocs.nl
M. 0614223843

18 mei

Holland ConTech: Corporate Captains matchen met Startup Founders

Holland ConTech: Corporate Captains matchen met Startup Founders
"Startups zoeken klanten. Grownups moeten innoveren. Wij verbinden ze met elkaar." We interviewden Wouter Truffino en Sabine Schoorl van Holland ConTech over hun businessclub.

Welk probleem los jij op?

Startups worden vaak vanuit techniek ontwikkeld en bedacht. Na lancering van hun product hebben ze zichtbaarheid nodig bij potentiële klanten. Wij zijn hun marketing- en salesteam gedurende een heel jaar.

Grownups kunnen niet radicaal innoveren vanuit hun eigen organisatie. Wij zijn voor de ambitieuze, vernieuwende leiders Chief Innovation Officers 'op afstand'. Wij laten hen experimenteren met relevante startups zodat ze sneller leren en slimmer innoveren. We organiseren boardroom meetings over innovatie, zodat het hele MT betrokken wordt bij innovaties en nieuwe partnerships.

Hoe ben je op het idee gekomen?

Sabine heeft na 17 jaar Heddes Bouw, ervaring opgedaan als founder van een software startup, www.sinqapp.com, gelanceerd in 2014. Na de lancering was de uitdaging op te schalen en zichtbaar te zijn bij de juiste doelgroep.

Wouter (15 jaar ervaring in de Infrastructuur en Openbare Ruimte) heeft bij Grontmij 'ondergrondse' netwerken opgezet om innovatie en creativiteit te stimuleren, los van de gevestigde, hiërarchische structuur. Juist in een corporate omgeving werkte dat heel stimulerend en ontstond een geheel eigen cultuur met goede ideeën.

In Holland ConTech komen alle kennis, ervaringen en ambities van Wouter en Sabine perfect samen. Bedrijven laten groeien, creativiteit stimuleren en technologie als drijfveer voor vernieuwing laten zijn.

Hoeveel klanten heb je volgend jaar nodig?

We willen ons netwerk tot maximaal 200 leden laten groeien. Dat wil zeggen 75 grownups en maximaal 125 startups per jaar. Op deze manier kunnen we veel variatie bieden en vooral de meest kansrijke startups matchen met grownups. Bij de selectie van onze leden kijken we naar ondernemerschap, leiderschap en potentie voor de gehele markt. Partijen die alleen komen ‘halen’ passen niet bij ons. We zijn een ecosysteem waarbij de leden elkaar helpen om te groeien. Ook bij de laatste Matchmaking Meetup bleek dat we niet ‘zomaar’ een netwerkevent zijn met aandacht voor nieuwe technologie. Het mooiste is dat het type ondernemer dat op ons afkomt iemand is die graag kennis en netwerk deelt, graag samenwerkt en openstaat voor nieuwe ideeën en verbindingen. Echt heel bijzonder om te mogen faciliteren.

Wie is je ideale klant?

Onze ideale klant is een middelgrote ontwikkelende bouwer, vastgoedbeheerder of vastgoedeigenaar. Niet uitsluitend natuurlijk, maar het helpt ons om zo onze aandacht en tijd efficient in te zetten. We hebben namelijk veel interessante startups voor deze categorie.

Wat was de moeilijkste fase tot nu toe en wat heb je daarvan geleerd?

De moeilijkste tijd moet waarschijnlijk nog komen, want tot nu toe verliep onze groei zeer voorspoedig. Je zou de afgelopen fase van 0 tot 1 kunnen noemen, nu is het tijd om te groeien naar 10. In het afgelopen jaar hebben we onze propositie steeds verfijnd en zijn we nu heel tevreden met wat er staat.

We zijn een van de weinige ongesubsidieerde ecosystemen voor startups in Nederland. Door onze waarde steeds te bewijzen geloven we dat onze leden bij ons zullen blijven en zelfs al uitgegroeid zijn tot ambassadeurs!

Wat is de volgende belangrijke stap?

We willen voor onze leden steeds meer waarde bieden. De matchmaking en het netwerken gaan we beter faciliteren door netwerktafels tijdens de Matchmaking Meetups. Ook het laten groeien van ons team is een belangrijke volgende stap. Daardoor zullen we in staat zijn om volgend jaar nog betere en succesvollere evenementen te organiseren met partners uit ons netwerk, heel spannend!

Wie of wat heb je daarvoor nodig?

We hebben allereerst plekken voor stagiaires te vullen, 'n directiesecretaresse en 'n digital marketeer kunnen we heel goed gebruiken! Ook zijn we op zoek naar partners die samen met ons digitale producten willen ontwikkelen. Op deze manier kunnen we steeds meer waarde leveren aan onze leden!
holland contech
13 mei

Neanex: BIM integraal verbinden met alle andere projectinformatie

Neanex: BIM integraal verbinden met alle andere projectinformatie
"Work as many, think as one!" We interviewden Peter Imbrechts van het Belgische Neanex over zijn startup.

Welk probleem los jij op?

Bouwprojecten worden geconfronteerd met 10 à 15% faalkosten, doorheen de hele levenscyclus. Ook het behalen van de project doelen - kwaliteit, budget en tijd - blijft een uitdaging. Een positieve marge voor de aannemers is eerder uitzonderlijk. De belangrijkste oorzaken zijn een structureel gebrek aan coördinatie en communicatie van projectinformatie.

neanex levert een collaboration platform waarmee alle project deelnemers integraal samenwerken. Het unieke van deze innovatieve oplossing is dat alle deelnemers vanuit hun vertrouwde taak-specifieke software - zoals CAD, BIM, planning of calculatie systemen - continu dezelfde informatie delen. Deze informatie wordt centraal beheerd in een cloud-based database. Dankzij de neanex iBIM connectoren wordt de relevante informatie ontsloten binnen de taak-specifieke software, en wordt er informatie teruggekoppeld naar de database. Bovendien dient dit platform ook als centraal communicatie-netwerk.

neanex geeft grip op bouwprocessen wat resulteert in significante besparingen. Het is immers tot tien maal goedkoper om fouten en conflicten op te lossen op kantoor, dan op de bouwplaats. Zo draagt neanex bij aan een verhoogde project assurance voor het behalen van de projectdoelen en het realiseren van een hogere marge!

Hoe ben je op het idee gekomen?

neanex is een spin-off van iNFRANEA, gespecialiseerd in 3D Engineering, Systems Engineering en BIM voor de ondersteuning van complexe bouw/infra projecten. Daar stelden we vast dat, ondanks de toepassing van moderne beheersystemen zoals DMS (Document Management Systemen) en BIM (Building Information Management), er nog steeds veel coördinatiefouten ontstonden. Dit kwam, volgens onze analyse, doordat de ontwerp- en bouwprocessen te veel gebaseerd waren op het gebruik van documentenstromen.

Ondanks goed versiebeheer van documenten kan men immers niet verzekeren dat de informatie IN deze documenten, of daarvan afgeleide documenten, actueel of volledig is. Zo gaan ontwerpers al te vaak aan de slag met foute informatie, met alle gevolgen van dien. Ons idee was om ervoor te zorgen dat elke ontwerper rechtstreeks toegang zou krijgen tot alle afzonderlijke en actuele eisen uit het bestek, of het PvE (Programma van Eisen) en dat hij ook eenvoudig zou kunnen aantonen dat het ontwerp voldoet aan deze eisen. Vanuit de drang om deze processen te verbeteren, startte iNFRANEA met de ontwikkeling van het collaboration platform (database en connectoren) om een volledig project team integraal te laten samenwerken. Toen dit concept aansloeg bij de klanten werd neanex opgericht als spin-off van iNFRANEA.

Hoeveel klanten heb je volgend jaar nodig?

Tijdens ons eerste jaar hebben we heel veel contacten gelegd en bedrijven warm gemaakt voor onze unieke aanpak. Hier beginnen we nu volop de vruchten van te plukken en groeit het aantal klanten. We werken momenteel ook aan enkele grote buitenlandse opportuniteiten, want ook in onze buurlanden lijkt iBIM een unieke oplossing te bieden. Graag zouden we in het komende jaar nog een twintigtal grote opdrachtgevende en opdrachtnemende partijen overtuigen. Op die wijze zal de rest van de markt van zelf in contact komen met ons aanbod.

Wie is je ideale klant?

Partijen zoals VORM, Heembouw, Dura Vermeer en andere ontwikkelende bouwers staan op ons wensenlijstje.

Verder is elke betrokken partij - opdrachtgever, architecten, constructeurs, aannemers - binnen bouwprojecten, zowel in de bouw als infra sector, een potentiële klant. Het volstaat dat ze open staan voor een verbetering van hun processen, en als gevolg ook voor de daarmee gepaard gaande organisatorische veranderingen.

Het iBIM Concept van neanex wordt ingezet binnen diverse type projecten en tijdens de diverse fasen van een project. Afhankelijk van de projectfase en de rol van de klant zijn de behoeftes verschillend, en passen wij het platform daar op aan. Wil je als opdrachtgever je projectdoelen vertalen naar een helder PvE? Of wil je een winnend ontwerp realiseren dat voldoet aan de behoefte van de opdrachtgever? Of wil je gewoon meer grip op de uitvoering? … Het kan allemaal met het iBIM Concept. Ook het beheren van je patrimonium en assets is mogelijk.

Wat was de moeilijkste fase tot nu toe en wat heb je daarvan geleerd?

De bouwsector is een zeer conservatieve sector waarbij moeizaam wordt afgeweken van traditionele werkprocessen. Het heeft heel wat overtuigingskracht en doorzettingsvermogen gevraagd, en dus ook veel middelen gekost, om onze eerste klanten te overtuigen om het iBIM concept daadwerkelijk toe te passen.

Soms voelen we ons als de profeten van een ‘nieuw geloof’. Maar, we zijn onze ‘early adopters’ zeer dankbaar. Zij zullen ook als eerste de vruchten plukken van een sterk verbeterde projectbeheersing. Deze ervaring heeft ons wel geleerd om veel sneller te peilen naar de ‘maturiteit’ van een organisatie, om in te schatten of ze wel klaar zijn om hun processen wezenlijk te veranderen.

We merken sinds kort dat de bewustwording in onze thuismarkten, Nederland en Vlaanderen, sterk is toegenomen en dat ons concept meer en meer bijval krijgt.

Wat is de volgende belangrijke stap?

Qua product en ondersteuning staan we vandaag al sterk. Voor neanex komt het er nu op aan om een breder marktaandeel te verwerven in onze thuismarkten en de kansen in de buurlanden snel te ontwikkelen. Hierbij staan wij ideaal gepositioneerd voor de enorme BIM-golf, zeg maar tsunami, die door alle Europese landen vloeit. Zolang BIM enkel over geometrie gaat blijft het een halve oplossing, dankzij iBIM krijgt men een echte integrale oplossing.

Wie of wat heb je daarvoor nodig?

In de eerste plaats een aantal nieuwe, bekwame en vooral gepassioneerde collega’s die ons ‘geloof’ mee willen verkondigen. Dan een uitbreiding van ons commerciële netwerk, waardoor de kans op de ‘juiste’ introductie verhoogt. Uiteraard ook een portie geluk, om op het juiste moment een geschikt project of organisatie te ontmoeten.
12 mei

Viloc: Asset Management voor de Bouwsector

Viloc: Asset Management voor de Bouwsector
“Get Your Tools Connected. Met Viloc Materieelbeheer krijg je meer overzicht, minder diefstal, geen Faalkosten.”


We interviewden Alexander Vissers van Viloc over zijn scale-up.

Welk probleem los jij op?

Viloc richt zich op de problematiek rondom Materieelbeheer en Diefstal in de bouwsector. Door toepassing van een ICT-gedreven oplossing krijgen bouwbedrijven inzicht in de lokalisatie van hun materieel. Deze oplossing bestaat uit kleine tags die op het materieel worden bevestigd en basisstations die communiceren via de cloud betrekking tot de whereabouts van het materieel.

Hierdoor hoeft men niet meer te zoeken naar of wachten op materieel. Daarnaast vermindert diefstal zich met meer dan 75%. Tenslotte hoeven bedrijven ook geen tijd meer te nemen om hun spullen te inventariseren. Ook dit gebeurt voortaan helemaal automatisch.

Door problemen op te lossen als lokalisatie, vermissing en diefstal kunnen bouwbedrijven vele duizenden Euros aan faalkosten besparen. Zo zien we in praktijk de aankoop van nieuw materieel sterk teruglopen. Hierdoor verbeteren we het werkkapitaal bij bouwbedrijven.

Hoe ben je op het idee gekomen?

Tim Gestels werd als student gevraagd door een Vlaamse bouwondernemer om een oplossing te bedenken voor de problematiek rondom materieelbeheer.
Het marktonderzoek wat hiermee gepaard ging vormde de basis voor Viloc. Zo bleek dat bij bouwbedrijven dat:
 • 40% van het materieel bijna niet gebruikt wordt.
 • 20% van het materieel wordt vermist.
 • 10% van het materieel wordt gestolen.

 • Tim ontwikkelde een oplossing die gebaseerd is op toepassing van ICT binnen de bouw. Zijn afstudeerscriptie won een prijs, vervolgens kreeg hij een subsidie van de Vlaamse overheid om Viloc te kunnen starten. Viloc ontwikkelde zich stormachtig in Belgie en is momenteel bezig om zich te internationaliseren in landen met hoge loonkosten in West-Europa en Noord-Amerika.

  Wie is je ideale klant?

  Onze ideale klant is een bouwbedrijf dat ambitieus en toekomstgericht is en ook dan winstgevend wil zijn binnen de bouwsector. Het is een winner binnen de sector, of wil tenminste bij de winnaars behoren. Hij begrijpt dat ICT-ontwikkelingen ook in de bouwsector toegepast moeten worden, teneinde de sector verder te ontwikkelen.

  Daarnaast kijkt het bouwbedrijf niet alleen naar zijn orderportefeuille en lopende projecten, maar heeft ook oog voor de beheer-aspekten van het bedrijf. Men begrijpt goed dat hier ook groei gerealiseerd kan worden, door (faal)kosten te verlagen. Daarnaast kan het werkkapitaal worden verhoogd door minder materieel te hoeven aankopen en minder kosten te maken met zoeken naar en wachten op materieel. Het bedrijf heeft meer dan 50 bouwvakkers in dienst, een eigen voertuigpark en magazijn. Ze beschikken over meer dan 500 stuks materieel.
  Dit zijn in Nederland meer dan 700 bedrijven . Voorbeelden: Ooijevaar (Alkmaar, Hoorn, Amsterdam), H4A (Sas van Gent, Goes, Kloosterzande) welke allebei recent besloten om met Viloc te gaan werken.

  Hoeveel klanten heb je volgend jaar nodig?

  200, waarvan een flink gedeelte in Nederland.

  Wat was de moeilijkste fase tot nu toe en wat heb je daarvan geleerd?

  De stap naar een nieuwe fase levert telkens weer nieuwe uitdagingen op. Groeien zonder af en toe je hoofd te stoten is helaas niet mogelijk. Wij zoeken per fase actief naar een verantwoorde uitbreiding van ons team op het gebied van techniek (hardware en software) en sales en marketing. Daarnaast beschikken we over een betrokken Raad van Commissarissen die actief meedenkt over te nemen stappen.

  Wat is de volgende belangrijke stap?

  Het starten van samenwerkingsverbanden met enkele distributie-partners in Nederland, naast het ontwikkelen van directe business met ambitieuze bouwbedrijven.

  Wij zien mogelijkheden om partnerships te ontwikkelen met bedrijven in de volgende kanalen:
 • ERP Companies (4Ps, Metacom, Syntess, etc.)
 • T&T Companies (Rietveld, Suivo, GPS Buddy, Tom Tom)
 • Tool Distributors (Polvo, Ivana groep, etc.)
 • Tool Manufacturers (Hilti (Liechtenstein), Bosch (Belux), De Walt, etc)
 • Rental Companies (Boels, etc.)
 • Leasing Companies
 • Security Companies (Allsetra, etc.)
 • Insurance Companies
 • Inspection Companies (keuringsbedrijven die keuringen verrichten tbv bouwers)
 • System integrators / Technology Companies
 • Confederations (Bouwend Nederland, NVB, etc)
 • Telecommunication Companies (KPN etc)
 • Wie of wat heb je daarvoor nodig?

  We kunnen daarbij alle hulp gebruiken in de vorm van leads en contacten. En de publiciteit die we met Holland ConTech krijgen natuurlijk ;)
  05 apr

  Maak met Smart2VR je eigen Virtual Reality app!

  Maak met Smart2VR je eigen Virtual Reality app!
  "Smart2VR is het platform voor het zelf bouwen van mobiele Virtual Reality apps. Met dit platform kun je eenvoudig, snel en goedkoop gepersonaliseerde Virtual Reality apps maken en zelf beheren!"


  We interviewden Sander Martinec van Smart2VR over zijn startup.

  Welk probleem los jij op?

  Met Smart2VR maken wij Virtual Reality betaalbaar en heb je geen technische kennis nodig.

  Hoe ben je op het idee gekomen?

  Door de introductie van de Oculus Rift, dat is Een VR Bril welke met draden aan een computer verbonden moet zijn.
  Onze ambitie was om Virtual Reality zonder draden te ontwikkelen. Toen wij een werkend prototype op een smartphone ontwikkeld hadden introduceerde Google de “Cardboard”. Fantastisch moment!

  Echter op dat moment waren de ontwikkelkosten voor een VR applicatie te hoog en daarom hebben wij besloten een Self Service Virtual Reality Platform te ontwikkelen.

  Zonder technische kennis en 24 uur beschikbaar om je eigen VR te maken en elk moment te kunnen updaten met 360 graden foto’s, visuals en video’s.

  Hoeveel klanten heb je volgend jaar nodig?

  We hebben nu ca 50 klanten op ons Smart2VR platform draaien. Onze ambitie is om binnen 5 jaar 50.000 klanten op het platform te verwelkomen.

  Wie is je ideale klant?

  Klanten die veel nieuwe content (360 graden) ontwikkelen en deze willen delen met “hun” klanten.

  Wat was de moeilijkste fase tot nu toe en wat heb je daarvan geleerd?

  Smart2VR is in heel veel branches inzetbaar. Naast de bouw & vastgoed markt, kun je Smart2VR inzetten voor: Automotive, Toerisme, Media, Jachtenbouw, Keukens, Badkamers, verkopen van huizen etc.

  Het moeilijkste is om focus te houden en gericht “markten” proactief te bewerken. "Je moet zelf kiezen om gekozen te worden!".

  Wat is de volgende belangrijke stap?

  Grootschalige internationale uitrol van ons Smart2VR-dienst.

  Wie of wat heb je daarvoor nodig?

  Partners die beschikken over een internationaal netwerken. Meld je vooral aan via onderstaande contactgegevens!
  12 jan

  ZXY-Builders scant bouwplaatsen met autonome drones

  ZXY-Builders scant bouwplaatsen met autonome drones
  "ZXY-Builders scant bouwplaatsen met drones, volledig automatisch, autonoom en op afstand."


  We interviewden Steven Verver van ZXY-Builders over zijn startup.

  Welk probleem los jij op?

  ZXY Builders zet drones in op de bouwplaats. Met ZXY Builders wordt het bouwterrein dagelijks automatisch ingescand zodat de bouwer iedere dag een actueel 3D model van het gehele project heeft. Dit 3D model wordt gebruikt door verschillende stakeholders in het bouwproces, zoals de projectaansturing, maatvoering, bouwmanagement, veiligheid, voortgangsrapportages, en nog veel meer.

  Drone data kan automatisch gekoppeld worden aan het BIM model zodat er eenvoudig te zien is of het project op planning ligt en of alles staat waar het hoort te staan. Het gevolg? Sneller bijsturen, minder faalkosten, efficienter bouwen.

  Hoe ben je op het idee gekomen?

  Drones gaan de wereld veranderen! Ze worden alomtegenwoordig en onderdeel van ons dagelijks leven. We richten ons op de bouw omdat hier ontzettend veel te halen is in termen van faalkosten verlagen, digitalisering en efficiëntie verhogen. Bedenk goed dat tien jaar geleden nog niemand van een iPad had gehoord...

  Hoeveel klanten heb je volgend jaar nodig?

  We zijn zeer content als we 10 innovatieve bouwers hebben gevonden die drones professioneel inzetten bij hun projecten.

  Wie is je ideale klant?

  Een innovatieve bouwer die durft te innoveren!

  Wat was de moeilijkste fase tot nu toe en wat heb je daarvan geleerd?

  Het begin. Alle begin is moeilijk. We hebben op dit moment erg veel last van de regelgeving - dit belemmert het innovatieklimaat in Nederland ernstig.

  Wat is de volgende belangrijke stap?

  Wij zijn een prototype aan het ontwikkelen van een "drone garage" - een doos waarin de drone permanent opgeslagen zit. Dit prototype moet voor de zomer 2016 gereed zijn. Hier zijn we volop mee bezig.

  Wie of wat heb je daarvoor nodig?

  Wij hebben bouwers nodig waarmee we pilots kunnen doen met ons prototype, zodat we de technologie in de praktijk kunnen testen. Bouwers die hier belangstelling voor hebben kunnen mij een mail sturen, zie mijn gegevens onderaan deze pagina.
  06 jan

  BetonBallon, een nieuwe manier van duurzaam gewelfd bouwen

  BetonBallon, een nieuwe manier van duurzaam gewelfd bouwen
  "De BetonBallon maakt op een innovatieve, betaalbare en CO2-arme wijze gewelfde constructies voor woningen en tunnels."


  We interviewden Bas Uyland van BetonBallon over zijn startup.

  Welk probleem los jij op?

  Met BetonBallon is veel meer mogelijk dan het traditionele bouwen in rechthoeken en vierkanten. Met deze methodiek kunnen er op een betaalbare manier prachtige gewelfde constructies en overspanningen gemaakt worden. De bouwtijd wordt ook nog eens drastisch verkort. Misschien nog wel belangrijker is de vermindering van CO2-uitstoot op de constructieve schil tot ca. 60%. Op beton kan er tot 50% bespaard worden en op staal tot wel 70%. Dat alles heeft ook positieve gevolgen voor het transport van de bouwmaterialen. Al met al dus een kostenreductie op duurzame en slanke gewelfde constructies.
  • Betaalbaar maken van prachtige gewelfde constructies en vrije overspanning
  • Doorbreking van de traditionele vormgeving van rechthoekige gebouwen
  • Oplossing voor de beperking van vormvrijheid
  • Verkorten van bouwtijd
  • De hoeveelheid CO2-uitstoot wordt drastisch verminderd op de constructieve schil tot ca. 60%
  • Materiaalbesparing mogelijk tot 50% op beton en 70% op staal
  • Minder transport, minder logistiek processen en minder gebruik zwaar materieel
  • Kostenreductie op mooie slanke gewelfde gebouwen

  Hoe ben je op het idee gekomen?

  Wij zijn geïnspireerd door de prachtige, slanke sterke vormen van onder andere Gaudi en Candela en de vormen die we in de in de natuur dagelijks tegenkomen.

  Hoeveel klanten heb je volgend jaar nodig?

  Natuurlijk willen we zoveel mogelijk klanten. We streven naar vier opdrachtgevers voor gemiddeld 50 woningen. Voor de inframarkt willen we met minimaal vier provincies samen gaan werken.

  Wie is je ideale klant?

  De ideale opdrachtgever is diegene die organische en duurzame vormen om zijn functionele-, sociale- en emotionele waarde weet te waarderen. Deze opdrachtgever wil onderscheidend zijn en duidelijk voor duurzame en mooie vormen gaan.

  Wat was de moeilijkste fase tot nu toe en wat heb je daarvan geleerd?

  Vanaf het begin hebben we geloofd in BetonBallon, maar niet iedereen ging direct met onze visie mee. Mensen zitten vaak nog in vastgeroeste traditionele denkwijzen. We hebben in dat gehele proces geleerd te luisteren, te leren, te verbeteren en door te gaan.

  Wat is de volgende belangrijke stap?

  We willen als volgende stap woningen en fietstunnels gaan realiseren met de BetonBallon-methodiek. Daar kijken we naar uit.

  Wie of wat heb je daarvoor nodig?

  Belangrijk is dat we met duurzame vernieuwers bij de overheden aan tafel komen, die het lef hebben om nieuwe manieren van bouwen een kans te geven. En natuurlijk hebben we samenwerkingspartners nodig voor de uitvoering.
  Betonballon.nl

  Veldmaarschalk Montgomeryweg 25
  Postbus 25
  3769 ZG Soesterberg
  www.betonballon.nl
  24 nov

  Supervisor: Met één druk op de knop overzicht in je infra-processen!

  Supervisor: Met één druk op de knop overzicht in je infra-processen!

  "Met één druk op de knop heb je inzicht in je infraprojecten, visueel en locatiespecifiek"


  Supervisor App is lid van Holland ConTech, daarom interviewden wij een van de founders: Gerben Sloothaak.

  Welk probleem los jij op?

  Tijdens de voorbereiding en de realisatiefase van infraprojecten zijn fouten en informatieverlies in de afstemming en uitvoering een veel voorkomend probleem. Overal liggen lijstjes en briefjes met informatie die administratief moet worden verwerkt en aan anderen moet worden gecommuniceerd. In de praktijk gaat dit vaak mis waardoor de projectorganisatie op een gegeven moment niet meer op de hoogte is van de stand van zaken.

  De Supervisor App legt waarnemingen van infraprojecten visueel en locatie specifiek vast en faciliteert in het delen van deze informatie met andere partijen. De app ondersteund de infra-branche in meer gestructureerd en efficiënter werken.

  Geen lange administratieve verwerking van processen meer, want met één druk op de knop worden alle gegevens vastgelegd in een overzichtelijke rapportage. Supervisor zorgt niet alleen voor een directe kostenbesparing op de tijd van de administratieve verwerking, maar ook voor een efficiënte communicatie. Zo ben je altijd op de hoogte van wat er speelt binnen jouw project.

  Hoe ben je op het idee gekomen?

  Wij werken dagelijks met partijen samen om infraprojecten voor te bereiden en te realiseren. Voorwaarde voor het slagen van deze projecten is dat alle gegevens uit het veld (keuringen, waarnemingen, etc.) kwalitatief en volledig worden verzameld. Onze ervaring is dat dit in de praktijk regelmatig misgaat. Dit inspireerde ons om op zoek te gaan naar een oplossing. Dankzij onze brede ervaring met infraprojecten weten wij precies waar de knelpunten in het proces zitten. Vanuit onze interesse voor een moderne toepassing van communicatiemiddelen ontstond het idee om een app te ontwikkelen en zo ontstond Supervisor.

  Wie is je ideale klant?

  Supervisor is speciaal ontwikkeld voor én door specialisten in de infrabranche. Het is bedoeld voor mensen die hun handen vrij willen hebben voor uitvoerende werkzaamheden en zo min mogelijk tijd willen besteden aan de administratieve vastlegging daarvan. De app is hierbij ontwikkeld voor alle betrokken partijen binnen infraprojecten, zoals overheden, aannemers, ingenieursbureaus of andere betrokkenen die zoeken naar overzicht en duidelijke communicatie tijdens het proces.

  Hoeveel klanten heb je volgend jaar nodig?

  Minstens 10 klanten die de verschillende modules van onze App gebruiken.

  Wat was de moeilijkste fase tot nu toe en wat heb je daarvan geleerd?

  De uitdaging was voor ons het uitwerken van onze ideeën naar een goed werkend product. Zelf zijn we niet thuis in ICT-programmering. We hebben hiervoor een partner geselecteerd die met ons de App heeft vormgegeven. Dit leidde regelmatig tot tegenstrijdige beslissingen. Aan de ene kant moesten de kosten vanuit de start-up laag houden en aan de andere kan moest er wel een technisch complexe app gebouwd worden. Inmiddels zijn we met onze huidige app-bouwer tot een goed product gekomen. Wat we hieruit hebben meegenomen is dat goedkoop écht duurkoop is als het aankomt op de kennis en kunde die nodig is om een goedwerkende app te realiseren. Voor een MVP (Minimal Viable Product) heb je echt een expert nodig.

  Wat is de volgende belangrijke stap?

  Op basis van ervaringen van de eerste gebruikers ons product door te ontwikkelen en bij te dragen aan faalkostenreductie in de bouw.

  Wie of wat heb je daarvoor nodig?

  Partijen die onze app willen gaan gebruiken bij het monitoren van hun infra-projecten en kritisch kijken naar de bruikbaarheid van ons product.
  Supervisor-app
  François HaverSchmidtwei 2
  (Crystalic Business Center)
  8914 BC Leeuwarden
  www.supervisor-app.nl
  Gerben Sloothaak