20 sep

BIM is achterhaald!

BIM is achterhaald!
Deze blog is verschenen op 19 september in de Cobouw zie hier.
Building Information Model is door veel bedrijven tot in de haarvaten omarmd en toegepast op projecten in de bouw, vastgoed en infra. BIM zit in de cultuur, in het DNA van de medewerkers in de bouw. Dat was hard werken om dat voor elkaar te krijgen.

Meer dan BIM

Helaas zijn we er nog niet helemaal, want zo’n zestig procent van de bedrijven in de bouw past BIM toe. En dan is BIM nu ineens achterhaald! BIM is de basis van een nieuw tijdperk. Er is namelijk veel meer dan BIM dat helpt om faalkosten en risico’s te reduceren, arbeidsproductiviteit te verhogen, bouwtijden te verkorten en marges te vergroten.

Virtual Design & Construction

De eerstvolgende stap is VDC (Virtual Design & Construction). Met VDC kan je sneller, slimmer en beter integraal ontwerpen. Een enkele partij uit de Nederlandse bouwsector zet interessante stappen met VDC. Google maar eens op ‘VDC en BIM’. Maar VDC is eigenlijk de eerste stap. Het verschil met BIM en VDC is heel kort gezegd, het toevoegen van de diverse stakeholders bij een project en Virtual Reality aan het BIM model.

Koppel nieuwe technologie

Zoals gezegd is er meer dan de diverse stakeholders en Virtual Reality. Met een BIM model kan je namelijk hele interessante oplossingen bedenken voor de bouw, zodra je daar nieuwe technologie gaat koppelen. Nieuwe technologie als drones, machine learning, robotica, augmented en mixed reality (Microsoft HoloLens).

Van drone tot machine learning

Heb jij er al eens over nagedacht wat een automatisch vliegende drone zou kunnen toevoegen aan het bouwproces, zodra je realtime data krijgt die gekoppeld wordt met je BIM model? Of wat als je met behulp van machine learning, data gegenereerd door een drone zo slim kan maken dat jij sneller, beter en efficiënter kan bouwen? En wat als je door middel van de HoloLens geen planning, geen tekening en geen maatvoering meer nodig hebt op de bouwplaats, wat zou daarvan het effect zijn op bijvoorbeeld de arbeidsproductiviteit?

De ConTech specialist

Dus wie neem jij een dienst om het verschil te maken? Een BIM specialist? Een VDC specialist? Of een construction technology-specialist die van alle nieuwe technologieën op de hoogte is? Iemand die samenwerkt binnen de organisatie met de ICT afdeling, maar ook met de mensen op de werkvloer. Iemand die weet welke nieuwe technologie past bij de innovatie strategie van het bedrijf.

In Amerika zijn de eerste universiteiten al bezig om in hun colleges Construction Technology toe te voegen aan het leerpakket. De eerste bouwbedrijven uit Amerika zijn zelfs al op zoek naar een 'ConTech' specialist of hebben ze in dienst.

Ook in Nederland

In Nederland gebeurt er gelukkig ook heel veel. Zo’n 250 startups zijn bezig met het ontwikkelen van interessante dienstverleningen en producten specifiek voor de bouw-, vastgoed- en infrasector. Keuze genoeg aan partijen waarmee je kan samenwerken. Ga dus op zoek naar wie je moet hebben en welke partij perfect voor jou geschikt is!
Holland ConTech
19 sep

Collaborea: AutoMagisch kwaliteit in je BIM-proces

Collaborea: AutoMagisch kwaliteit in je BIM-proces
"Collaborea ondersteunt alle partijen in het bouwproces bij het maken van slimme gebouwen". We interviewden Rob Oud van Cad & Company over hun allernieuwste productinnovatie.

Welk probleem los jij op?

Samenwerking in de bouw is een grote uitdaging. In de bouwketen ontwikkelt en bouwt men steeds vaker op basis van Building Information Modelling. Hierbij werken de partners in het bouwproces samen aan het bouwen van een virtueel gebouw. In dit virtuele gebouw, ook wel BIM of BIM-model genoemd, staat de i van informatie centraal. Building Information Modelling voorkomt bouwfouten en hiermee kan het proces sterk versneld worden. Om het proces te ondersteunen, en het mogelijk te maken de gebouwdata opnieuw te gebruiken bij calculeren, plannen en beheren, is de kwaliteit van het model enorm belangrijk. En juist dit laatste blijkt in de praktijk een uitdaging. Goede samenwerking en communicatie zijn cruciaal voor het BIM-proces. Een model moet voor alle belanghebbenden in het bouwproces eenvoudig toegankelijk te zijn. Optimale transparantie en betrokkenheid zorgen namelijk voor een beter product.

Wij hebben Collaborea ontwikkeld om de samenwerking in de bouwketen te stroomlijnen en de kwaliteit van BIM-modellen te verhogen. Passend bij het bestaande proces, simpel in gebruik en betaalbaar. Collaborea maakt modellen toegankelijk voor alle partijen. Het is een snelle controle- en checktool en is een platform voor communicatie over het model. Zo maakt Collaborea samenwerking in de bouw eenvoudiger, transparant en real-time.

Hoe ben je op het idee gekomen?

Wij adviseren onze opdrachtgevers al jaren bij het inrichten en invoeren van het BIM-proces binnen hun organisaties. Nu de meeste organisaties hun interne proces op orde hebben, is de samenwerking met externe partijen steeds belangrijker. Ook de samenwerking met andere afdelingen binnen hetzelfde bedrijf neemt toe, waarbij de noodzaak voor het aanleveren van kwalitatief goede data de processen sterk kan verbeteren en vereenvoudigen. Dat was voor ons ook reden om eind 2014 BLDNG360.nl te lanceren. Op dit online platform is het mogelijk om je BIM-model snel te bekijken en te delen met alle betrokkenen in het project. Dat was ons eerste doel, wat prima is gelukt, gezien de wereldwijde aandacht voor dit platform.

Het tweede doel was om de data te ontsluiten in de BIM-modellen. Wij hebben ondertussen veel data. Hier hebben wij een grondige analyse van gemaakt. In de praktijk blijkt juist dat de data en de kwaliteit daarvan, niet goed genoeg is om de volgende stappen te maken. Het gevolg is dat modellen opnieuw opgebouwd worden. Dit betekent dubbelwerk en aanvullende controles.
De huidige beschikbare tooling bij bedrijven sluit niet goed op dit proces aan. De benodigde software is voor veel partijen simpelweg te duur of te moeilijk. Ik wilde dus een betaalbaar en gebruiksvriendelijk alternatief om het BIM-proces te verbeteren.

Wie is je ideale klant?

Onze ideale klanten zijn alle bedrijven in de bouwkolom die kwaliteit willen. Onze klantadviesgroep bestaat momenteel uit toonaangevende aannemers en BIM-servicebureaus. We komen dus graag in contact met andere toonaangevende aannemers en BIM-servicebureaus die meer kwaliteit zoeken. Ook vragen we input via onze klantadviesgroep van architecten, constructeurs, installatie (advies) bedrijven en opdrachtgevers, zodat zij hun behoeften en vragen met ons delen.


Hoeveel klanten heb je volgend jaar nodig?

Het businessmodel van Collaborea is zo opgezet dat wij zo min mogelijk drempels opwerpen in de bouwketen. Hoe meer ondernemers/ bedrijven mee kunnen doen, des te sneller gaat de kwaliteit van de BIM-modellen omhoog en maken wij als branche de benodigde stappen. De oplossing is dus laaggeprijsd. Dit betekent dat we volume nodig hebben. Voor volgend jaar zoeken wij dan ook minstens 50 nieuwe klanten die actief aan de slag willen.


Wat was de moeilijkste fase tot nu toe en wat heb je daarvan geleerd?

De moeilijkste fase bij het ontwikkelen van oplossingen voor organisaties, is om deze oplossingen bij de juiste mensen onder de aandacht te krijgen. Er is heel veel software te koop en het blijkt heel moeilijk te zijn om daar een verschil in te maken voor onze klanten. Dat heeft dan als consequentie dat de software heel duur moet worden omdat je een groot marketingbudget nodig hebt. Gebruikers zijn daar niet altijd blij mee. Wij zijn dus op zoek naar andere werkwijzen en andere manieren om met potentiële klanten in contact te komen. Met onze samenwerking met Holland ConTech hopen wij hier verandering in te brengen.

Wat is de volgende belangrijke stap?

De eerste belangrijke stap is om Nederland te veroveren met Collaborea. Gebaseerd op de reacties van onze klantadviesgroep moet dat gaan lukken. De volgende belangrijke stap is om funding te krijgen van een aantal investeerders om deze oplossing over de wereld uit te rollen. Deze besprekingen lopen momenteel.


Wie of wat heb je daarvoor nodig?

1. Bedrijven die graag met de Collaborea oplossing willen starten om hun proces verder te verbeteren. Wij zoeken daarbij bedrijven die willen innoveren en bereid zijn om daar tijd in te stoppen. Zij ontvangen daarvoor de software tegen uiterst scherpe tarieven en hebben inspraak bij de ontwikkeling van de oplossing.
2. Daarnaast zijn wij op zoek naar bedrijven om plaats te nemen in de klantadviesgroep. Daarbij zijn we op zoek naar architecten, constructeurs, installatie (advies) bedrijven en opdrachtgevers die de kwaliteit van hun BIM-proces verder willen verbeteren.
Rob Oud holland contech
31 aug

Sowebuild: communitysoftware voor woningbouwprojecten

Sowebuild: communitysoftware voor woningbouwprojecten
"Transparant en intensief communiceren is een uitdaging bij community gedreven projecten. Met Sowebuild creëer je beleving voor alle betrokkenen." We interviewden Sander Willems van Sowebuild over zijn startup.

Welk probleem los jij op?

Projectontwikkelaars hebben de ambitie om de eindgebruiker in een steeds vroegere fase van het ontwikkel- en bouwproces mee te nemen. ‘Extreme costumer engagement’ geeft de projectmanager de mogelijkheid om een perfect passende woning te ontwikkelen. Dat is voor zowel de ontwikkelaar als de bewoner commercieel interessant.

Transparant en inspirerend communiceren is de nieuwe uitdaging en juist dit intensieve klantcontact is met huidige communicatiemiddelen een te complexe en tijdrovende bezigheid.

Bewoners zoeken bij een nieuwe woning een plek die perfect bij de woonwens aansluit. Ze houden de touwtjes graag zelf in handen, het is uiteindelijk hun nieuwe thuis. Gedreven door nieuwsgierigheid willen ze betrokken zijn bij het proces en verlangen ze naar transparantie van de ontwikkelaar.

Andere bewoners in een nieuwbouwproject zitten in deze periode in dezelfde situatie. In het bouwproces kunnen bewoners veel van elkaar leren, elkaar informeren en elkaar op een leuke manier leren kennen. Dit community-gevoel uit zich echter in woningbouw nog weinig tijdens projectontwikkeling zelf. De inzet van ‘social media’ schiet te kort in het veilig kunnen delen van zowel privé als openbare berichten, documenten en planning.

Het combineren van beide soorten communicatie is de opening naar ‘community-driven project management’.

De oplossing: Sowebuild is online software voor samenwerking en communicatie in projecten. Het geeft mensen de mogelijkheid om vanuit verschillende plekken aan een project te werken, vanuit verschillende rollen met elkaar te communiceren en mensen die bij het project betrokken zijn te leren kennen. Sowebuild heeft tot doel om de afstand tussen de projectleden zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen door het aanbieden van plug-and-play software wat zowel voor de professional als consument direct te begrijpen is. Door een transparante samenwerking, het delen van inspiratie en het elkaar betrekken bij het creatieve ontwikkelproces zijn projectambities bij alle projectleden bekend en worden dezelfde doelstellingen nagestreefd. Sowebuild gelooft in community-driven project management, omdat de projectmanager hiermee de mogelijkheid neemt om samen met en voor mensen waardering voor het resultaat te verhogen.

Hoe ben je op het idee gekomen?

De ambitie die projectontwikkelaars uitspreken om hun eindgebruiker eerder te betrekken bij het proces en de manier waarop nu invulling wordt gegeven aan deze ambitie kan efficiënter, transparanter en goedkoper. Software die wordt ingezet in andere industrieën helpt projectmanagers om effectiever met een team samen te werken ongeacht het niveau van professionaliteit. Dat heeft ons bewogen om een platform te ontwikkelen dat aansluit bij de behoefte van projectmanagers in de bouw. Communicatie is essentieel in het betrekken van de eindgebruiker in het bouwproces. Verschillende projectontwikkelaars gebruiken ontzettend complexe projectmanagement systemen of laten deze voor zichzelf ontwikkelen. Sommige producten zijn zo complex dat ze niet gebruikt worden en niet aansluiten bij de korte maar intensieve communicatie met een consument. Andere ontwikkelaars gebruiken ‘social media’ als community tool, maar daarin is het delen van vertrouwelijke informatie en documenten niet mogelijk.

Sowebuild is ontworpen als een tool die project management in een community platform heeft geïntegreerd. Een andere benadering, een compleet nieuw product, maar veilig en super efficiënt.

Wie is je ideale klant?

Voor organisaties of teams die op zoek zijn naar een eenvoudig, gebruiksvriendelijk en effectief communicatieportaal voor één of meerdere projecten zonder afhankelijk te willen zijn van een trainings- of adviestraject is Sowebuild de oplossing. Het projectportaal wordt white-label in het project van onze partners geïntegreerd, wat betekent dat kleur en vormgeving van het portaal aansluit bij de naam en identiteit van het bedrijf of het project. Sowebuild wordt momenteel ingezet bij nieuwbouwprojecten van woningen door grote en kleine projectontwikkelaars. We zijn benaderd om communities op te zetten voor VvE’s, eigenaren van commercieel vastgoed, architecten en ontwikkelaars van windmolenparken.

Hoeveel klanten heb je volgend jaar nodig?

We streven naar 300 gebruikers aan het einde van 2016, gelijk aan 15-25 projecten bij verschillende opdrachtgevers. Medio 2017 is de doelstelling dat we accounts voor 700 gebruikers hebben aangemaakt.

Wat was de moeilijkste fase tot nu toe en wat heb je daarvan geleerd?

De moeilijkste factor is het creëren van bewustwording onder projectontwikkelaars om hun klanten beter te betrekken in de ontwikkeling. Zeggen dat de eindgebruiker betrokken wordt in het ontwikkelproces is iets anders dan dit ook daadwerkelijk doen. Dit vereist een cultuuromslag in denken en attitude van het bedrijf. Steeds meer bedrijven beginnen in te zien dat de sociale aspecten van het bouwen net zo belangrijk zijn als de technische aspecten. Technisch worden projecten op een ontzettend hoog niveau opgeleverd, daar onderscheiden concurrenten zich nauwelijks door. We willen bereiken dat er over de projectontwikkelaar vol lof door toekomstige gebruikers van een product gesproken wordt. Mensen die enthousiast zijn over een proces zijn voor Sowebuild en onze partner de mooiste beloning die je kunt krijgen.

Wat is de volgende belangrijke stap?

Sowebuild wil een algemene community-engine worden voor projectontwikkeling in diverse branches.

Wie of wat heb je daarvoor nodig?

Organisaties of teams die samen met ons geloven in ‘community-driven project management’. Partijen die onze visie delen dat projecten die samen met de eindgebruiker worden ontwikkeld hoger worden gewaardeerd. Met deze partijen willen wij samenwerken naar een software oplossing die nu en in de toekomst perfect past bij de behoefte.

Voor de doorontwikkeling van Sowebuild en het internationaal uitrollen van onze ambities in verschillende branches zoeken we naar financiers en investeerders die onze visie delen en ons kunnen helpen groeien. We zoeken naar middelen om onze productontwikkeling op te schalen, het project via verschillende marketing kanalen op de markt te zetten en een solide basis om dit project met de drie initiatiefnemers van Sowebuild een ‘proof of concept’ neer te zetten.
sowebuild holland contech
sowebuild holland contech
sowebuild holland contech
15 jul

The Dutch Construction Tech movement

The Dutch Construction Tech movement
200+ ConTech startups in The Netherlands
ConTech, referring to Construction Technology, was introduced in The Netherlands in may 2015. It is all about the implementation of new technologies in the construction industry. The construction industry is one of the most conservative sectors. It is for instance the last industry on earth that can gain advantages on using new technologies like: 3D printing, robotics, virtual or augmented reality, drones, big data, smart software, new materials, sensoring and internet of things.

New business

Startups are looking for customers. Grownups are looking for innovation. Holland ConTech brings those two worlds together. We do that 24 hours a day as Chief Innovation Officers and during specific events. We organise events such as Matchmaking Meetups. During this meetup ConTech startups get the opportunity to pitch their solutions. With more then one hundred innovators and directors in the audience we do live matchmaking, so new business gets created.

The Dutch map

Holland ConTech finds new entrepreneurs working on ConTech solutions daily. Often we get the question if we would like to share our knowledge and database. In this overview you can find Holland ConTech members.

Holland ConTech for corporate organizations:

- Become a leader and first mover by exploring and experimenting.

- Create opportunities by working with startups.

- Knowledge about startups and new technologies will give you the edge.

- Get insights into the opportunities to innovate.

- Become visible with your innovation to an audience of decision makers.
Holland ConTech Map
03 apr

Elke bouwplaats een eigen drone. Heembouw werkt mee aan pilot van startup ZXY Builders

Elke bouwplaats een eigen drone. Heembouw werkt mee aan pilot van startup ZXY Builders
Op 17 maart 2016 publiceerde Heembouw het volgende artikel op haar website.

In de nabije toekomst zal elk bouwterrein zijn eigen drone hebben die dagelijks een automatische 3D scan maakt van de bouwplaats. Hiermee heeft de bouwer iedere dag een actueel 3D model van het gehele project. Dit 3D model kan mogelijk gebruikt worden door verschillende stakeholders in het bouwproces voor projectaansturing, maatvoering, bouwmanagement, veiligheidscontrole, voortgangsrapportages, en nog veel meer. Dit is de visie van ZXY Builders, een startup die gelooft in een toekomst met drones. Heembouw werkt mee aan een pilot om de mogelijkheden te onderzoeken.
Via Holland ConTech zijn we in contact gekomen met ZXY Builders. Holland ConTech is de eerste matchmaker in de bouw die startups en grownups met elkaar in contact brengt. Tijdens de eerste matchmaking meetup zag ik de pitch van Steven Verver van ZXY Builders. Zijn idee sprak mij aan, en ik zie het ook wel gebeuren. De technologische ontwikkelingen gaan zo snel, drones worden steeds toegankelijker, goedkoper en slimmer. Toen de oproep voor de pilot voorbij kwam ben ik dan ook meteen gaan kijken welke van onze bouwplaatsen hiervoor geschikt was.

Regelgeving

De regelgeving maakt het vliegen met drones momenteel nog lastig. Veel plaatsen in Nederland vallen in zones waar niet gevlogen mag worden. Uiteindelijk bleek de bouwplaats van Jiffy in Zwijndrecht zeer geschikt voor de pilot. We moesten even wachten op mooi weer om risico’s te beperken. De drone kan weliswaar autonoom vliegen, maar dit mag nog niet. Je moet minimaal met twee personen zijn. Eén iemand bestuurt de drone, de andere persoon dient de omgeving rond de drone in de gaten te houden.

Pilot

Tijdens de pilot heeft ZXY Builders een nieuwe app getest waarin het te vliegen pad nauwkeuriger geprogrammeerd kan worden. Via Google maps worden de hoekpunten van de locatie aangegeven en hierbinnen ontstaat het pad wat de drone gaat vliegen. Als de drone voorbereid en opgewarmd is kan hij de lucht in. De hoogte waarop gevlogen wordt is belangrijk om goed in de gaten te houden. Zeker op een bouwplaats waarop verschillende kranen draaien moet hiervoor een veilige hoogte gekozen worden. Eenmaal in de lucht vliegt de drone autonoom over de bouwplaats en maakt om de zoveel meter een foto. De gemaakte foto worden met speciale software omgezet worden in een 3D model.

Nieuwsgierig

Het idee is heel aansprekend en inmiddels eenvoudig te realiseren, afgezien van de regelgeving dan. Als Heembouw zijn we heel nieuwsgierig naar wat we met dit 3D model kunnen. Kan het model gebruikt worden om maatvoering te controleren of bijvoorbeeld het terrein in te meten? Of helpt het om de bouwplaats veiliger te maken doordat onveilige situaties snel gesignaleerd worden? Interessante vraagstukken waar we tijdens deze pilot antwoorden op willen krijgen.
ZXY Builders

3D model koppelen aan BIM

We kunnen het model inlezen in onze BIM software en kijken of er koppelingen gemaakt kunnen worden met het BIM model van het project. De eerste testjes zijn nu gedaan, het blijkt in de praktijk nog niet heel makkelijk om het zomaar even te koppelen. Je hebt te maken met verschillende bestandsformaten en andere manieren van hoe een 3D model wordt opgebouwd. Onze modelleurs en BIM engineers zijn ook nieuwsgierig en onderzoeken momenteel de mogelijkheden. Uiteindelijk moeten zij aangeven of ze iets kunnen met de modellen. Ook dat is interessant voor ZXY Builders om te weten.

Mooie beelden

Is de pilot gelukt? Ja zeker, we hebben een 3D model en bekijken momenteel wat we hiermee kunnen. En drones hebben zich in ieder geval al lang bewezen als het gaat om het maken van mooie beelden. Ook van ons project Jiffy zijn tijdens de pilot een aantal mooie beelden geschoten. Altijd gaaf om je project vanuit de lucht te zien en zo’n goed overzicht te hebben.
Björn Bouwmeester
29 feb

Startups prominent tijdens Building Holland 2016

Startups prominent tijdens Building Holland 2016
Building Holland is hét integrale event voor de bouw en vastgoed. Je bent van harte welkom op 22 t/m 24 maart in de RAI te Amsterdam.

Matchmaking Meetup

Je gaat een aantal mooie startups ontmoeten tijdens Building Holland.

Op 22 maart start vanaf 15:00, in onze eigen zaal, de netwerkborrel voor de Matchmaking Meetup. Tijdens deze Meetup pitchen 10 startups in 1 minuut hun innovatie. Kom ze ontmoeten en maak versneld kennis met deze startupfounders en hun innovaties.

Boek HIER je ticket.

De Innovatie Agenda

Building Holland wil tijdens de editie 2016 de partijen, die transitie en radicale innovatie in de bouw helpen versnellen, bijeenbrengen onder de vlag "Building Holland Innovation". De bedoeling is om tijdens deze editie een innovatieagenda te presenteren en aan te bieden aan de sector en vertegenwoordigers van de ministeries van BZK en EZ.

Wij doen dit samen met ARXLabs, Pioneering, De Bouwcampus, SPARK Campus en StartupBouw. Wij presenteren op ons gezamenlijke plein de veelbelovende startups.

Building Holland Innovation

Building Holland geeft een podium aan de Innovation Hot Spots van Nederland, op een prominente plek op de beursvloer. In onze innovatiestand zijn ook de echte innovaties, start-ups en vernieuwende ideeën zichtbaar voor bezoekers.

Holland ConTech geeft een aantal bijzondere startups de kans om zich te presenteren tijdens de drie beursdagen.

De startups die je onder andere gaat ontmoeten zijn:
 • Bouw7 met hun Internet of Things oplossing om materieel en materiaal aan te sluiten op The Things Networks.

 • Eyewings die met drones objecten en percelen inscant en vastlegt in een online portal, je kunt de drone in actie zien.

 • BetonBallon die gewelfde constructies van beton maakt met ballonnen, geschikt voor tunnels en woningbouw.

 • Quantibus die de kwaliteit van bedrijven in de sector transparant maakt met hun beoordelingssysteem.
 • Sabine Schoorl
  Founder Holland ConTech
  Founder Sinq, teamcommunicatie

  M 0651 781 666
  Sabine Schoorl
  15 feb

  Praat jij al met je Materieel en Materiaal?

  Praat jij al met je Materieel en Materiaal?
  Op 12 februari 2016 stond dit artikel van Bouw7, een van onze startup leden, in de Cobouw.

  Betere beveiliging op bouwplaatsen, gereedschap dat nooit meer zoek raakt, een brugdeel dat aangeeft of het al bijna op locatie is. "De mogelijkheden zijn eindeloos”, zegt Sander Jongsma, oprichter van Bouw7 over The Things Network. 


  Internet of Things

  The Things Network (TTN) is een onderdeel van de Internet of Things en zorgt ervoor dat alle apparaten met elkaar worden verbonden. De markt heeft er nog amper kennis mee gemaakt, maar de ontwikkelingen gaan snel. Softwareontwikkelaar Sander Jongsma van Bouw 7 voorziet dat TTN de nieuwe standaard gaat worden.

  LoRaWan-netwerk

  Het is voor het eerst dat een software­leverancier voor de bouw een werkend concept op dit nieuwe netwerk aansluit. De verbinding van Bouw7 maakt geen gebruik van wifi of 4G maar werkt via het zogenaamde LoRaWan- netwerk. Met dit onafhankelijk netwerk kunnen apparaten met elkaar en met mensen communiceren.

  Jongsma: “Eigenlijk is het heel eenvoudig. Je voorziet bijvoorbeeld een warmtepomp met een ‘node’ met een temperatuursensor. Hiermee kun je een melding doorgeven zodra er iets in de warmtepomp verandert. De monteur kan direct ter plaatse zijn. Mogelijk kun je hiermee beschadiging van de warmtepomp voorkomen.”

  Minicomputer

  De node staat in communicatie met een gateway die is aangesloten op het LoRaWan-netwerk. De node is een standaard ‘arduino’ apparaat, een soort minicomputer. Het formaat is nu nog groot omdat dit een plug en play-
module is. Na het uitwerken van het proces kun je kijken welke functies nodig zijn voor de betreffende node. Hierna kan je nodes maken zo groot als een twee-euromunt.

  Jongsma: “Nu is er nog geen landelijke dekking voor het LoRaWan-netwerk, maar dit verandert razendsnel. Het netwerk in combinatie met TTN zorgt ervoor dat je waar dan ook ter wereld de node kunt uitlezen en verwerken in softwareprogramma’s.

  Dit in tegenstelling tot RFID-chips die je alleen lokaal kunt uitlezen. Ook kun je op RFID geen sensoren aansluiten. Nu is er nog een gateway nodig, die een dekking geeft van 20 kilometer. Maar op het moment dat wij een pilot starten in Dokkum, heeft heel Dokkum toegang tot dit open source-netwerk.”

  Beter coördineren

  Voor een pilottraject is Bouw7 op zoek naar innoverende bouwers.

  Enkele voorbeeldtrajecten die direct gestart kunnen worden zijn het monitoren van warmtepompen die in een buitengebied liggen, of kanaalplaten die voorzien zijn van een node. “Zo kun je de logistiek van een gebouw beter coördineren, omdat een kraanmachinist exact weet welke plaat waar nodig is.”

  Voor een node met zender, ontvanger en enkele sensoren ben je nu nog 100 euro kwijt bent. Maar Jongsma verwacht dat de prijs binnen vijf jaar naar een paar euro per node gaat.

  Ben jij op zoek naar nieuwe kansen zoals deze? Kom dan naar een van onze Matchmaking Meetups!

  24 jan

  Nieuwe software aanbieders voor bouwsector

  Nieuwe software aanbieders voor bouwsector
  Deze blog is verschenen op 21 januari op de Cobouw zie hier.

  Begin van deze maand kreeg ik het verzoek om naast mijn ongeveer maandelijkse opinie stuk in de print versie van de Cobouw ook een kortere blog wilde schrijven voor cobouw.nl. Leuke uitdaging voor het nieuwe jaar! Elke derde dinsdag van de maand ga ik een artikel schrijven met daarin voorbeelden van vernieuwing in de bouw, infra en vastgoedsector. Ik vermoed dat deze blogs vaak zullen gaan over marketing, (sociale) innovatie, startups en nieuwe producten en diensten. Deze eerste blog gaat over diverse software die van toepassing zijn voor de gehele bouwsector.

  Nieuwe software aanbieders voor bouwsector

  Naast allerlei mooie tastbare producten is de bouw bezig slimmer, beter en efficiënter te worden door nieuwe software toe te passen. Software die steeds vaker wordt ontwikkeld door startups. Ik vind dat software onderdeel uit maakt van de nieuw technologieën, die op dit moment razend snel op ons aan het afkomen zijn. Deze nieuwe technologieën zie ik die de ConTech industrie gaan vernieuwen: Big Data, 3D printen, Robotica, Internet of Things, Nieuwe materialen, Alternatieve energie, Drones, Chips, Sensoren, Circulaire economie, Virtual Reality, Augmented Reality en Hologrammen.

  Diverse startups

  Of je er nu in gelooft of niet, deze nieuwe technologieën gaan de businessmodellen van alle organisaties in de bouw-, infra- en vastgoedsector zeker vernieuwen. Ik zie daarom verschillende nieuwe aanbieders met diverse soorten software de markt bestormen. Een aantal startups die het verschil gaan maken: Sinq met een teamcommunicatie tool, Bouw7 met workflow software, AndSafety met apps voor veiligheid, Supervisor speciaal voor infraprojecten, Focus Bricks die de Net Promotor Score introduceert, Profielpas voor de personeelsadministratie op de bouwplaats en Beelert die ervoor zorgt je weet wie er op je website komt.

  Software uit ‘Silicon Valley’

  Wat ook een grote vlucht gaat nemen is Augmented Reality (AR). Dit is een logisch vervolg op Virtual Reality, AR koppelt allerlei virtuele informatie aan de bestaande wereld. Op de CES 2016 (dé jaarlijkse technologie beurs in Las Vegas) werd een bouwhelm voorzien van AR gepresenteerd. Daarnaast wil het Amerikaanse Caterpillar het gebruik van de R7-bril (voorzien van AR) implementeren.
  Onlangs sprak ik met Autodesk, ook zij zijn volop bezig met Augmented Reality. De mogelijkheden voor de bouw-, infra- en vastgoedsector zijn groot. Super gaaf! Wie vanuit de bouwsector is nu al bezig met AR of andere software toepassingen? Je reactie wordt gewaardeerd.
  Wouter Truffino
  08 jan

  Startups maken van 2016 goed bouwjaar

  Deze column is verschenen op 8 januari in de Cobouw zie hier.

  Startups maken van 2016 goed bouwjaar

  Aan het einde van het jaar las ik een heerlijk blog van Martjan Kuit in deze krant met de titel “2016 wordt een bouwjaar (Bye bye overgangsjaar)”. Ik werd gelijk enthousiast en kreeg er een positief gevoel van. Het wordt een mooi bouwjaar. Het kan! Zeker als je ING mag geloven, want die voorspellen dat de bouw een van de hardst groeiende sector wordt (zie hier de PDF).

  ConTech jaar

  NanoTech, FinTech, CleanTech, MedTech, HighTech en BioTech zijn al veel bekender. ConTech staat voor Construction Technology. ConTech komt over uit Amerika en Engeland, waar deze term al een paar jaar wordt gebruikt. ConTech gaat over het toepassen van nieuwe technologieën zoals bijvoorbeeld Big Data, 3D printen, Robotica, Internet of Things, Nieuwe materialen, Alternatieve energie, Drones, Chips en Sensoren.
  In 2015 is ConTech in Nederland geïntroduceerd. Ook in Nederland zijn vele bouwbedrijven bezig met deze vernieuwingen. Naast de bestaande organisaties zijn er vele startups die deze nieuwe technologieën omarmen en als een kans zien voor een nieuwe business.

  Startups die hét verschil maken in 2016

  Inmiddels heeft Holland ConTech 98 startups (inmiddels 200+ startups) in beeld. Een paar voorbeelden van startups die in 2016 het verschil gaan maken zijn de volgende:

  ZXY Builders

  ZXY Builders is een startup die zich richt op het inzetten van drones in de bouw. In de nabije toekomst zal ieder bouwterrein zijn eigen drone hebben. Deze drone maakt dagelijks een automatische scan van het terrein vanuit de lucht. De data die dit oplevert wordt gebruikt door diverse stakeholders in het bouwproces: projectmanagers, BIM managers, planners, uitvoerders, veiligheidsinspecteurs, onderaannemers, architecten, omgevingsmanagers en last but not least opdrachtgevers.

  LOEK!

  LOEK! is een startup die anders kijkt naar het beheren en onderhouden van gebouwen. Door slim online samen te werken, wordt gebouwbeheer voor iedereen makkelijk. Door u aan te melden, kunt u slim gaan samenwerken met uw eigen leveranciers, en gebouwbeheer en -onderhoud makkelijker, efficiënter en klantvriendelijker uitvoeren. Dat resulteert in meer grip op de kwaliteit van uw leveranciers, meer efficiency in uw organisatie / lagere kosten en meer service / hogere klanttevredenheid.

  Premium Energy Systems

  Premium Energy Systems is een startup leverancier van Viridian Solar ClearlineFusion, dit is de nieuwste innovatie voor dakintegratie van solar PV. De zonnepanelen zelf vormen het montagesysteem en worden waterdicht afgesloten met supersmalle gootstukken. De gepatenteerde verbindingsmethode betekent dat de panelen eenvoudig aan elkaar kunnen worden geschoven om een weervaste en veilige bevestiging te creëren. Installatietijden van minder dan 1 uur per kWp zijn gemakkelijk bereikbaar. ClearlineFusion beschikt over een uitzonderlijke weervastheid, brandveiligheid en een zeer hoge windresistentie. Plastic trays, EPDM-onderlaag of verzwaarde constructies en dergelijk gedoe zijn niet nodig. Past bij alle gangbare dakpannen, leien en in rieten daken inclusief bevestigingen voor onderspanbaan. Ideaal bij nieuwbouw- en renovatieprojecten.

  BetonBallon

  BetonBallon is een startup die creatief en duurzaam bouwen met gewelfde vormen mogelijk maakt. Met de BetonBallon-methodiek is het mogelijk om op eenvoudige en arbeidsextensieve wijze bijzondere bekistingvormen te realiseren. Wij kunnen zo efficiënte en prachtige gewelfde constructies op economisch verantwoorde manier mogelijk maken. Dit is toepasbaar voor de woning-, recreatie-, infra- en utiliteitsbouw. BetonBallon heeft in 2015 Het Beste Idee van Soest gewonnen.

  Smaakmakers bouw, infra en vastgoed

  Ik zie steeds meer smaakmakers in de bouw opstaan, die het lef hebben om de nieuwe technologieën daadwerkelijk te gaan toepassen. Het jaar 2016 wordt wat mij betreft het jaar waarin vernieuwingen (en natuurlijk startups) worden toegepast in de bouw, infra en vastgoed. Ik wens u een gelukkig ConTech 2016 toe.
  Wouter Truffino
  24 nov

  Supervisor: Met één druk op de knop overzicht in je infra-processen!

  Supervisor: Met één druk op de knop overzicht in je infra-processen!

  "Met één druk op de knop heb je inzicht in je infraprojecten, visueel en locatiespecifiek"


  Supervisor App is lid van Holland ConTech, daarom interviewden wij een van de founders: Gerben Sloothaak.

  Welk probleem los jij op?

  Tijdens de voorbereiding en de realisatiefase van infraprojecten zijn fouten en informatieverlies in de afstemming en uitvoering een veel voorkomend probleem. Overal liggen lijstjes en briefjes met informatie die administratief moet worden verwerkt en aan anderen moet worden gecommuniceerd. In de praktijk gaat dit vaak mis waardoor de projectorganisatie op een gegeven moment niet meer op de hoogte is van de stand van zaken.

  De Supervisor App legt waarnemingen van infraprojecten visueel en locatie specifiek vast en faciliteert in het delen van deze informatie met andere partijen. De app ondersteund de infra-branche in meer gestructureerd en efficiënter werken.

  Geen lange administratieve verwerking van processen meer, want met één druk op de knop worden alle gegevens vastgelegd in een overzichtelijke rapportage. Supervisor zorgt niet alleen voor een directe kostenbesparing op de tijd van de administratieve verwerking, maar ook voor een efficiënte communicatie. Zo ben je altijd op de hoogte van wat er speelt binnen jouw project.

  Hoe ben je op het idee gekomen?

  Wij werken dagelijks met partijen samen om infraprojecten voor te bereiden en te realiseren. Voorwaarde voor het slagen van deze projecten is dat alle gegevens uit het veld (keuringen, waarnemingen, etc.) kwalitatief en volledig worden verzameld. Onze ervaring is dat dit in de praktijk regelmatig misgaat. Dit inspireerde ons om op zoek te gaan naar een oplossing. Dankzij onze brede ervaring met infraprojecten weten wij precies waar de knelpunten in het proces zitten. Vanuit onze interesse voor een moderne toepassing van communicatiemiddelen ontstond het idee om een app te ontwikkelen en zo ontstond Supervisor.

  Wie is je ideale klant?

  Supervisor is speciaal ontwikkeld voor én door specialisten in de infrabranche. Het is bedoeld voor mensen die hun handen vrij willen hebben voor uitvoerende werkzaamheden en zo min mogelijk tijd willen besteden aan de administratieve vastlegging daarvan. De app is hierbij ontwikkeld voor alle betrokken partijen binnen infraprojecten, zoals overheden, aannemers, ingenieursbureaus of andere betrokkenen die zoeken naar overzicht en duidelijke communicatie tijdens het proces.

  Hoeveel klanten heb je volgend jaar nodig?

  Minstens 10 klanten die de verschillende modules van onze App gebruiken.

  Wat was de moeilijkste fase tot nu toe en wat heb je daarvan geleerd?

  De uitdaging was voor ons het uitwerken van onze ideeën naar een goed werkend product. Zelf zijn we niet thuis in ICT-programmering. We hebben hiervoor een partner geselecteerd die met ons de App heeft vormgegeven. Dit leidde regelmatig tot tegenstrijdige beslissingen. Aan de ene kant moesten de kosten vanuit de start-up laag houden en aan de andere kan moest er wel een technisch complexe app gebouwd worden. Inmiddels zijn we met onze huidige app-bouwer tot een goed product gekomen. Wat we hieruit hebben meegenomen is dat goedkoop écht duurkoop is als het aankomt op de kennis en kunde die nodig is om een goedwerkende app te realiseren. Voor een MVP (Minimal Viable Product) heb je echt een expert nodig.

  Wat is de volgende belangrijke stap?

  Op basis van ervaringen van de eerste gebruikers ons product door te ontwikkelen en bij te dragen aan faalkostenreductie in de bouw.

  Wie of wat heb je daarvoor nodig?

  Partijen die onze app willen gaan gebruiken bij het monitoren van hun infra-projecten en kritisch kijken naar de bruikbaarheid van ons product.
  Supervisor-app
  François HaverSchmidtwei 2
  (Crystalic Business Center)
  8914 BC Leeuwarden
  www.supervisor-app.nl
  Gerben Sloothaak